ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, PRACOVIŠTĚ

HLAVNÍ SÍDLO, FAKTURAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Akademie múzických umění v Praze

Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

E-mail: info@amu.cz
Tel: +420 234 244 511 – vrátnice

Fakturační údaje:

Akademie múzických umění
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

IČ: 61384984; DIČ: CZ61384984
RID: 51000; EORI :CZ61384984

Doručovací údaje:

Akademie múzických umění
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

ID datové schránky: ikwj9fx

Podatelna AMU pro veřejnost:
pondělí–pátek: 9.00–11.30 a 13.00–14.00 hodin