Jazyková výuka pro zaměstnance AMU

Centrum jazykové přípravy zajišťuje jazykové vzdělávání zaměstnanců AMU v rámci naplňování Prioritního cíle 3: Internacionalizace Dlouhodobého záměru AMU 2016-2020. Kurzy jsou zdarma, jsou zaměřeny především na rozvíjení komunikativních dovedností a kromě možnosti vylepšování těchto dovedností nabízejí také příležitost setkávat se v příjemné neformální atmosféře s kolegy z různých částí univerzity. V zimním semestru 2018 CJP nabízí zaměstnancům AMU následující kurzy:

ANGLIČTINA

  • Angličtina pro mírně pokročilé – vyučující: Mgr. Halka Volkmanová, čtvrtek 9.30-11 (FAMU, učebna č. 5)
  • Angličtina pro středně pokročilé 1 – vyučující: PhDr. Štěpánka Párová, pátek 10.45-12.15 (DAMU, učebna č. S105)
  • Angličtina pro středně pokročilé 2 – vyučující: Gene Prior, úterý 13-14 (Rektorát AMU (Malostranské nám. 12), PC učebna 4. 1026 (Hartigovský palác, 1. patro )

 

FRANCOUZŠTINA

  • Francouzština pro začátečníky - vyučující: PhDr. Janka Paulisová, středa 15-16.30 (Rektorát AMU, učebna č.1026)

 

NĚMČINA

  • Němčina pro středně pokročilé – vyučující: Mgr. Martina Štěrbová Tučková, úterý 12.30-14, CJP, učebna č. 231


Začátek a konec kurzů se řídí harmonogramem ak. roku 2018-19.

Pokud máte zájem navštěvovat někerý z nabízených kurzů, kontaktujte předem vyučující(ho) mailem (kontakty naleznete zde).

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sekretariát CJP (cjp@amu.cz)