Jazykové kurzy pro zaměstnance AMU

Centrum jazykové přípravy zajišťuje jazykové vzdělávání zaměstnanců AMU v rámci naplňování Prioritního cíle 3: Internacionalizace Dlouhodobého záměru AMU 2016-2020. Kurzy jsou zdarma, jsou zaměřeny především na rozvíjení komunikativních dovedností a zároveň představují příležitost setkávat se v příjemné neformální atmosféře s kolegy z různých částí AMU.

V letním semestru ak. roku 2020-21 nabízíme zaměstnancům AMU následující kurzy:

ANGLIČTINA

  • Angličtina pro mírně pokročilé – vyučující: Mgr. Halka Volkmanová, čtvrtek 10-11.30 (online  - MS Teams)
  • Angličtina pro středně pokročilé – vyučující: Gene Prior, úterý 13-14, PC učebna č. 1026 (Hartigovský palác, 1. patro - Rektorát AMU, Malostranské nám. 12)
  • Angličtina pro středně pokročilé 2 – vyučující: Cody Perk, BFA, čtvrtek 10-11.30 (online - Zoom)

 

Období výuky v kurzech se řídí harmonogramem ak. roku 2020-21.

Pokud máte zájem navštěvovat někerý z nabízených kurzů, kontaktujte vyučující(ho) mailem (kontakty naleznete zde).

V případě jakýchkoli dotazů ohledně nabízených kurzů kontaktujte sekretariát CJP (cjp@amu.cz).

Informace o další nabídce jazykových kurzů pro zaměstnance, které jsou organizovány přímo na fakultách a dalších pracovištích AMU, získáte u tajemníků fakult, popř. u vedoucích pracovníků jednotlivých složek a útvarů AMU.

 


.