Jazykové kurzy pro zaměstnance AMU

Centrum jazykové přípravy se podílí na zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců AMU v rámci naplňování Prioritního cíle 3: Internacionalizace Dlouhodobého záměru AMU 2016-2020. Jazykové kurzy jsou zdarma, jsou zaměřeny především na rozvíjení komunikativních dovedností a zároveň představují příležitost setkávat se v příjemné neformální atmosféře s kolegy z různých částí AMU.

V letním semestru ak. roku 2022-23 mají zaměstnanci AMU možnost navštěvovat následující kurzy:

ANGLIČTINA

  • Angličtina pro mírně pokročilé 1 (se zaměřením na studijní agendu) – vyučující: Mgr. Halka Volkmanová, středa 9-10:30, učebna č. 219 (CJP AMU)
  • Angličtina pro mírně pokročilé 2 – vyučující: Mgr. Halka Volkmanová, čtvrtek 10-11.30, učebna č. 308 (FAMU)

 

FRANCOUZŠTINA

  • Francouzský jazyk pro středně pokročilé – vyučující: Mgr. Anna Lebedová, úterý 14.15-15.45, učebna č. 204 (CJP)
  • Francouzský jazyk pro začátečníky – vyučující: Mgr. Anna Lebedová, úterý 16-17.30, učebna č. 204 (CJP)

 

Období výuky v kurzech se řídí harmonogramem ak. roku 2022-23.

Pokud máte zájem navštěvovat někerý z nabízených kurzů, kontaktujte vyučující(ho) mailem (kontakty naleznete zde).

V případě jakýchkoli dotazů ohledně nabízených kurzů kontaktujte sekretariát CJP (cjp@amu.cz).

Informace o další nabídce jazykových kurzů pro zaměstnance, které jsou organizovány přímo na fakultách a dalších pracovištích AMU, získáte u tajemníků fakult, popř. u vedoucích pracovníků jednotlivých složek a útvarů AMU.


.