Předměty

Podrobný seznam předmětů (včetně rozvrhů) centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU:

Aerobik (703AER)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Pomocí jednoduchých i složitějších pohybových choreografií zlepšit pohybovou koordinaci
 2. Pravidelným cvičením zlešit kardio-vaskulární systém a zvyšovat svou fyzickou kondici
 3. Vytvářet si pozitivní vztah k pohybu.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:00 Zuzana HLAVIČKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Akrobacie (703AKR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Ovládnutí základních obratnostních dovedností v akrobacii, úpolech a v exentrice.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Tomáš PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
St 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2
08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 3

Akrobacie, úpoly - volitelné (703ADC7)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Základní výcvik v akrobacii, gymnastice, v pohybu na boulderovací stěně a ve výškách.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 1 (703AKH1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Osvojení základních akrobatických, exentrických a úpolových cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–11:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 1 (703ADA1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Zvládnutí základních obratnostních a úpolových prvků.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 1 (703ADC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Osvojení základních pohybových dovedností z akrobacie, exentriky a úpolů.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703ADA3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

1.Pokračování výuky základního programu s cílem naučit se kombinovat zvládnuté dovednosti.

2.Naučit se základní cviky na gymnastickém nářadí, ve výškách a na trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 3 (703ADC3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Vhodná kombinace cviků z akrobacie, exentriky a úpolů spolu s osvojením dalších obtížnějších cviků.

Základní cvičení na trampolíně a gymnastickém nářadí.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703AKH3)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Kombinace základních dovedností, jejich vhodný individuální výběr a nácvik obtížnějších cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Dle rozvrhu máte povinnost výběru 2 dvouhodin týdně paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703ADC5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Individuální zpracování nejlépe vyhovujících kombinací cviků v herecké etudě.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Máte možnost výběru hodiny od 8.00 nebo od 9.30 paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703AKH5)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Individuální zpracování vybraných cviků a kombinací.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Dle nabídky máte možnost výběru 1 dvouhodiny týdně paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703ADA5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Individuální zpracování nejlépe vyhovujících kombinací cviků v krátké etudě.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 3

Bojové sporty (703BOS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Tchaj-či

 1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.
 2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).
 3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Aikido

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:30–21:00 Miroslav KODYM ČOS Žižkov
paralelka 1

Fit-ball (703FIB)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Vybavit studenty odpovídajícími pohybovými znalostmi aplikovanými na cvičení s fit-ballem
 2. Osvojit si profesní tělesnou zdatnost a návyky,a jak si tuto zdatnost uchovat.
 3. Osvojit si prakticky obecné anatomické znalosti o lidském těle.
 4. Vytvořit si pozitivní vztah k tělesnému pohybu, který je součástí vzdělávacího procesu každého studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:30–15:00 Zuzana HLAVIČKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Florbal (703FLO)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámit posluchače s touto, v poslední době nejdinamičtěji rozvíjející se hrou dávající možnost nejen psychického odreagování, a sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Roman ČEDÍK Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Gymnastika (703GYM)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Zvládnutí základního cvičení na nářadí a v prostných.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Horolezectví (703HOR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Základy lezení na umělé stěně a následná aplikace dovedností na skalách dává možnost bezpečného proniknutí do smyslu této pohybové aktivity, která lidstvo vždy přitahovala.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–20:00 Roman ČEDÍK Horolezecká stěna
Hala ČVUT - Pod Juliskou 4, Praha 6
paralelka 1

Jóga (703JOG)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Text se připravuje.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–16:30 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Čt 16:30–18:00 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Kompenzační cvičení (703KCV)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Seznámit se pomocí jednoduchých cviků a pohybových testů se stavem vlastního pohybového systému v závislosti na profesní zátěži.
 2. Poznat principy fungování pohybového systému.
 3. Ovlivnit individuální svalové dysbalance pomocí relaxačních a stabilizačních cviků.
 4. Sestavit vlastní preventivní - kompenzační soubor cviků.
 5. Nácvik relaxační technik.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
Po 09:00–16:00 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy paralelka 99
Út 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 15:00–16:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Út 16:30–18:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
St 13:30–15:00 Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Čt 07:30–09:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 6
Čt 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 8
09:30–11:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 7

Kondiční cvičení (703KOC)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Vybavit studenty přiměřenou fyzickou kondicí
 2. Osvojit si profesní tělesnou zdatnost a návyky,jak si tuto zdatnost uchovat.
 3. Osvojit si prakticky základy kruhového tréninku (fyzická zdatnoost)
 4. Vytvořit si pozitivní vztah k tělesnému pohybu, který je součástí vzdělávacího procesu každého studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
St 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 12:00–13:30 Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Pilates (703PIL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Seznámit studenty s metodou Pilates tak, aby se principy této metody staly součástí jejich životního stylu
 2. Zapojením nejen fyzických ale i psychickýchsil dosáhnout efektivního a vyváženého pohybu při různých aktivitách v běžném životě
 3. Získávání povědomí o schopnostech svého těla a pravidelným tréninkem dosahovat postupného zdokonalování

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Po 15:00–16:30 Zuzana HLAVIČKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Út 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Plavání (703PLA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit se plavat a zdokonalit se ve všech plaveckých způsobech.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 20:00–20:45 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1
Po 20:45–21:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2
St 20:00–21:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Pohybové divadlo (703POD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámení studentů s možnostmi pohybového divadla- klaunerie, commedie dell´arte, pantomima.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří REIDINGER ČOS Žižkov
paralelka 1

Posilovna (703POS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit se pracovat s vlastním tělem. Vnímat jej jako celek složený z jednotlivých částí, které jedna druhou bezprostředně ovlivňují.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Přípravný kurz (703PKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámení se studentů a učitelů obou větví DAMU v krásném prostředí kláštera Zlatá Koruna.

Přípravný kurz (703PKH)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 4/D, Jazyk výuky: česky Zapsat

Vzájemné poznání studentů nastupujících do prvních ročníků HAMU

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-poznat své budoucí kolegy, pedagogy a ostatní zaměstnance AMU

-seznámit se se sportovním a rehabilitačně-relaxačním programem CPPSR, který by měl studenty provázet po celou dobu studia jako součást jejich sebevzdělávání v oblasti kompenzace jednostranné zátěže jejich budoucí profese...

Skoky na trampolíně (703TRA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Ovládnutí základních skoků na velké a malé trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Step 1 (703STE1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Zvládnutí základů stepu.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:00–12:30 Tereza KOPECKÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Stolní tenis (703STT)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Zvýšení fyzické kondice, rychlosti, postřehu a vytrvalosti spojené s populární hrou.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Tchaj-či (703TAI)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.
 2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).
 3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–16:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
07:30–09:00 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
09:00–10:30 Michael KŇAŽKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4

Tělesná výchova - úvod (703TVU1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Ukázat jaké možnosti pohybového vyžití budou posluchači mít během studia.

Během zimního semestru budou mít posluchači možnost náhledu do celého přůřezu nabízených aktivit.

Postatným cílem této hodiny je sblížení a vzájemného seznámení celého ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Roman ČEDÍK Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Volejbal (703VOL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování, a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:00–14:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1

Zimní kurz (703ZKH)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky Zapsat

Lyžařský výcvikový kurz - zahraniční (FRA) nebo tuzemský (Rokytnice nad Jizerou)

Kurz trvá 7-8 dnů

Seznámit účastníky kurzu prakticky se sjezovým i běžeckým lyžováním.

Zimní kurz (703ZKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky Zapsat

Výcvik v sjezdovém, běžeckém lyžování a na snowboardu.

Zimní kurz (703ZKF)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky Zapsat

Cílem zimního kurzu je krom získání a zdokonalení lyžařských dovedností především odreagování se od náročného studijního programu v horském prostředí.

Základy sebeobrany (703ZSE)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Studenti budou během výuky seznámeni s teoretickými a praktickými základy sebeobrany, přičemž lektoři budou vycházet z klasických bojových umění a i z moderních ucelených systémů bojových umění a sportů pro sebeobranu. Využití chladných a střelných zbraní a jejich následná obrana proti nim v reálných situací

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:00–14:30 Roman ČEDÍK Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Šerm (703SEM)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit pokročilé šermíře divadelní šerm.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:00–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
Út 17:00–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 2
Út 19:00–20:30 Karel BASÁK
paralelka 1

Šerm 1 (703SDC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 30/K, Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit základy šermu s ohledem na divadelní praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:30–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 1 (703SDA1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit základy šermu s ohledem na divadlo.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–20:30 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 3 (703SDC3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 30/K, Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit základy šermu s ohledem na divadelní praxi.

Podrobnější informace o katedře

Platnost dat k 17. 10. 2018