Předměty

Podrobný seznam předmětů (včetně rozvrhů) centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU:

Aerobik (703AER)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Pomocí jednoduchých i složitějších pohybových choreografií zlepšit pohybovou koordinaci

2. Pravidelným cvičením zlešit kardio-vaskulární systém a zvyšovat svou fyzickou kondici

3. Vytvářet si pozitivní vztah k pohybu.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:00 Zuzana MAROUŠKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:00 Zuzana MAROUŠKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Akrobacie (703AKR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Ovládnutí základních obratnostních dovedností v akrobacii, úpolech a v exentrice.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Pachl T. paralelka 1
St 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2
08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Pachl T. paralelka 1
St 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2
08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 3

Akrobacie, úpoly - volitelné (703ADC7)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Základní výcvik v akrobacii, gymnastice, v pohybu na boulderovací stěně a ve výškách.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 1 (703AKH1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky

Osvojení základních akrobatických, exentrických a úpolových cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–11:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 1 (703ADA1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnutí základních obratnostních a úpolových prvků.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 1 (703ADC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Osvojení základních pohybových dovedností z akrobacie, exentriky a úpolů.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703ADA2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky

Osvojení základních dovedností z akrobacie, úpolů a exentriky a jejich využití v krátkých situacích.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703ADC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Osvojení dalších základních cviků z akrobacie a úpolů a jejich použití v praxi.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703AKH2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky

Zpracování základních dovednosti obratnostních cvičení a výuka obtížnějších cviků.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703ADA3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1.Pokračování výuky základního programu s cílem naučit se kombinovat zvládnuté dovednosti.

2.Naučit se základní cviky na gymnastickém nářadí, ve výškách a na trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 3 (703ADC3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Vhodná kombinace cviků z akrobacie, exentriky a úpolů spolu s osvojením dalších obtížnějších cviků.

Základní cvičení na trampolíně a gymnastickém nářadí.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703AKH3)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Kombinace základních dovedností, jejich vhodný individuální výběr a nácvik obtížnějších cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Dle rozvrhu máte povinnost výběru 2 dvouhodin týdně paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703ADA4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Použití naučených cviků ve vlastní divadelní práci.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:30–20:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
St 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2
Čt 18:30–20:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 3

Akrobacie, úpoly 4 (703ADC4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Individuální výběr naučených dovedností a jejich zpracování do pohybové etudy.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703AKH4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Použití vybraných cviků a kombinací v pohybové etudě.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Dle rozvrhu máte povinnost výběru 2 dvouhodin týdně paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703ADC5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Individuální zpracování nejlépe vyhovujících kombinací cviků v herecké etudě.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Máte možnost výběru hodiny od 8.00 nebo od 9.30 paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703AKH5)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Individuální zpracování vybraných cviků a kombinací.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
Dle nabídky máte možnost výběru 1 dvouhodiny týdně paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703ADA5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Individuální zpracování nejlépe vyhovujících kombinací cviků v krátké etudě.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 3

Akrobacie, úpoly 6 (703AKH6)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zpracování závěrečné práce z předmětu akrobacie.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří FIŘT ČOS Žižkov
Dle nabídky máte možnost výběru 1 dvouhodiny týdně paralelka 1

Basketbal (703BAS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování,a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Bojové sporty (703BOS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Tchaj-či

1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.

2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).

3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Aikido

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–20:30 Miroslav KODYM ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–20:30 Miroslav KODYM ČOS Žižkov
paralelka 1

Fit-ball (703FIB)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Vybavit studenty odpovídajícími pohybovými znalostmi aplikovanými na cvičení s fit-ballem

2. Osvojit si profesní tělesnou zdatnost a návyky,a jak si tuto zdatnost uchovat.

3. Osvojit si prakticky obecné anatomické znalosti o lidském těle.

4. Vytvořit si pozitivní vztah k tělesnému pohybu, který je součástí vzdělávacího procesu každého studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
Po 13:30–15:00 Zuzana MAROUŠKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
Po 13:30–15:00 Zuzana MAROUŠKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Florbal (703FLO)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámit posluchače s touto, v poslední době nejdinamičtěji rozvíjející se hrou dávající možnost nejen psychického odreagování, a sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Martin PÁDIVÝ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1
Út 18:30–20:00 Martin PÁDIVÝ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Martin PÁDIVÝ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2
St 18:30–20:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Fotbal (703FOT)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Tradiční hra, která snad ani nepotřebuje hlubšího popisu. Cílem výuky je dát možnost nejen psychického odreagování a sportovního vyžití, ale jedním z dílčích, avšak podstatných cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU. Vzájemné seznámení posluchačů různého uměleckého zaměření při této hře dává spoustu možností i námětů k další spolupráci.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:00–14:30 Martin PÁDIVÝ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:00–14:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1

Gymnastika (703GYM)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnutí základního cvičení na nářadí a v prostných.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Horolezectví (703HOR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 4/T, Jazyk výuky: česky

Základy lezení na umělé stěně a následná aplikace dovedností na skalách dává možnost bezpečného proniknutí do smyslu této pohybové aktivity, která lidstvo vždy přitahovala.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–20:00 Martin PÁDIVÝ Horolezecká stěna
Hala ČVUT - Pod Juliskou 4, Praha 6
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–20:00 Martin PÁDIVÝ Horolezecká stěna
Hala ČVUT - Pod Juliskou 4, Praha 6
paralelka 1

Jóga a jógová terapie (703JT)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Text se připravuje.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:00–19:30 Blanka BURIANOVÁ Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Kanoistika, rafting (703KAN)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Ovládnutí jízdy na kajacích, kanoích a raftech.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–14:00 Martin PÁDIVÝ po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Kompenzační cvičení (703KCV)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Seznámit se pomocí jednoduchých cviků a pohybových testů se stavem vlastního pohybového systému v závislosti na profesní zátěži.

2. Poznat principy fungování pohybového systému.

3. Ovlivnit individuální svalové dysbalance pomocí relaxačních a stabilizačních cviků.

4. Sestavit vlastní preventivní - kompenzační soubor cviků.

5. Nácvik relaxační technik.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 14:00–17:00 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy paralelka 11
Út 15:00–16:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Út 16:30–18:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
St 16:30–18:00 Petra PINTÍŘOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Čt 07:30–09:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 9
Čt 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 8
Čt 09:00–12:00 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy paralelka 10
Čt 12:00–13:30 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
09:30–11:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 7

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 09:30–12:30 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy paralelka 11
Út 15:00–16:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Út 16:30–18:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
St 16:30–18:00 Petra PINTÍŘOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Čt 07:30–09:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 9
Čt 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 8
Čt 09:00–12:00 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy paralelka 10
Čt 12:00–13:30 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
09:30–11:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 7

Kondiční cvičení (703KOC)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Vybavit studenty přiměřenou fyzickou kondicí

2. Osvojit si profesní tělesnou zdatnost a návyky,jak si tuto zdatnost uchovat.

3. Osvojit si prakticky základy kruhového tréninku (fyzická zdatnoost)

4. Vytvořit si pozitivní vztah k tělesnému pohybu, který je součástí vzdělávacího procesu každého studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
St 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 13:30–15:00 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
St 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 13:30–15:00 Tereza VĚCHETOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Letní kurz (703LKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky

Prohloubení kanoistického výcviku, seznámení s divokou vodou (rafty) a horolezectvím v přírodě.

Letní kurz (703LKF)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky

Cílem je otevření nových obzorů, možností vidění světa z jiného pohledu - z lodě, z vrcholu skály... . Je to rodíl!

Propojení posluchačů škol AMU díky těmto kurzům dává možnost bezprostředního nahlédnutí do problematiky ostatních oborů a navázání další profesní spolupráce. Právě, pro většinu netradiční prostředí a týdenní soužití je tomu ideálním podkladem.

Letní kurz (703LKH)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky

Pilates (703PIL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Seznámit studenty s metodou Pilates tak, aby se principy této metody staly součástí jejich životního stylu

2. Zapojením nejen fyzických ale i psychickýchsil dosáhnout efektivního a vyváženého pohybu při různých aktivitách v běžném životě

3. Získávání povědomí o schopnostech svého těla a pravidelným tréninkem dosahovat postupného zdokonalování

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Po 15:00–16:30 Zuzana MAROUŠKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Út 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Po 15:00–16:30 Zuzana MAROUŠKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Út 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Plavání (703PLA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Naučit se plavat a zdokonalit se ve všech plaveckých způsobech.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 20:00–20:45 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
Určeno přednostně pro HAMU paralelka 1
Po 20:45–21:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
Určeno přednostně pro HAMU paralelka 2
St 20:00–21:00 Martin PÁDIVÝ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 20:00–20:45 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
Určeno přednostně pro HAMU paralelka 1
Po 20:45–21:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
Určeno přednostně pro HAMU paralelka 2
St 20:00–21:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Plavání (703PLF1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 1/T, Jazyk výuky: česky

Naučit se plavat. Zdokonalit se v jednotlivých plaveckých způsobech.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 20:00–21:00 Martin PÁDIVÝ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Plavání 2 (703PLF2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 1/T, Jazyk výuky: česky

Pokračovat a zdokonalit již získané plavecké dovednosti v zimním semestru. Dále kupř. seznámení se se základy záchrany tonoucích.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 20:00–21:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Pohybové divadlo (703POD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení studentů s možnostmi pohybového divadla- klaunerie, commedie dell´arte, pantomima.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří REIDINGER ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří REIDINGER ČOS Žižkov
paralelka 1

Posilovna (703POS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Naučit se pracovat s vlastním tělem. Vnímat jej jako celek složený z jednotlivých částí, které jedna druhou bezprostředně ovlivňují.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Martin PÁDIVÝ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Další nevedené hodiny viz rozvrh Pohybovém studiu AMU. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Martin PÁDIVÝ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Další nevedené hodiny viz rozvrh Pohybovém studiu AMU. paralelka 1

Power joga (703PWJ)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Seznámit studenty s principy powerjógy

2. Osvojit si základní jogové ásány (polohy)

3. Osvojit si nácvik koncentrace, zlepšit celkovou koordinaci a flexibilitu pomocí plynulých, dynamických sestav

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–16:30 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Čt 16:30–18:00 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–16:30 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Čt 16:30–18:00 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2

Pískovcové skály (703MPS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 4/D, Jazyk výuky: česky

Otevření nových obzorů. Ukázat co skály a pohyb po nich a posezení na vrcholu s člověkem dokáží udělat. V neposlední řadě pak absolutní spolehnutí se na svého spolulezce. Přes všechny výdobytky civilizace z pohledu jištění je zde pořád tím nejpodstatnějším lidský faktor - prostě a jednoduše neudělat chybu při jištění a zároveň při lezení plně důvěřovat tomu kdo jistí - to jsou věci, které nelze popsat, je nutné je zažít.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
00:01–23:59 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1
00:01–23:59 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1
00:01–23:59 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1

Přípravný kurz (703PKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky

Seznámení se studentů a učitelů obou větví DAMU v krásném prostředí kláštera Zlatá Koruna.

Přípravný kurz (703PKH)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 4/D, Jazyk výuky: česky

Vzájemné poznání studentů nastupujících do prvních ročníků HAMU

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-poznat své budoucí kolegy, pedagogy a ostatní zaměstnance AMU

-seznámit se se sportovním a rehabilitačně-relaxačním programem CPPSR, který by měl studenty provázet po celou dobu studia jako součást jejich sebevzdělávání v oblasti kompenzace jednostranné zátěže jejich budoucí profese...

Skoky na trampolíně (703TRA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Ovládnutí základních skoků na velké a malé trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Slovenské hory na skialpech (703MSHS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 4/D, Jazyk výuky: česky

Chození po horách odpradávna lidstvo lákalo a láká dodnes. S přibývající civilizací a zrychlujícím životním rytmem, stoupajícími nároky na studium, práci atd. je zimní pohyb po horách, právě civilizací netknutých, jednou z ideálních možností „vyčištění si hlavy“, získání inspirace, motivace do dalšího intelektuálně činorodého života.

Otevření nových obzorů. Ukázat co všechno umí volný pohyb po zimních horách dávat - od zjištění vlastní fyzické kondice, přes nabytí nových zkušeností a vědomostí (viz níže) až po, a to možná v první řadě - spolupráce v úzké skupině lidí v relativně extrémních podmínkách a vzájemná podpora a důvěra. (Západ slunce v opuštěných horách či jízda v neporušeném prašanu ještě dlouho po návratu dodává spoustu energie do života.)

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
00:01–23:59 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1
00:01–23:59 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1
00:01–23:59 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1
00:01–23:00 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1
22:00–23:59 Martin PÁDIVÝ
paralelka 1

Sportovní potápění 1 (703FSP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 1/T, Jazyk výuky: česky

Seznámení s potápěčskou výstrojí, pravidly a rizikem potápění.

Step 1 (703STE1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnutí základů stepu.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:00–12:30 Tereza KOPECKÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Step 2 (703STE2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvládnutí základů stepu.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:00–12:30 Tereza KOPECKÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Stolní tenis (703STT)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Zvýšení fyzické kondice, rychlosti, postřehu a vytrvalosti spojené s populární hrou.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 2

Tchaj-či 1 (703TAI1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.

2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).

3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
08:00–09:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
09:30–11:00 Michael KŇAŽKO Katedra nonverbálního divadla
Hartigovský palác
Pro obor Nonverbální divadlo paralelka 1

Tchaj-či 2 (703TAI2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.

2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).

3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Tchaj-či 3 (703TAI3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.

2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).

3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
08:00–09:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
09:30–11:00 Michael KŇAŽKO Katedra nonverbálního divadla
Hartigovský palác
Pro obor Nonverbální divadlo paralelka 1

Tchaj-či 4 (703TAI4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.

2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).

3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:45–15:15 Michael KŇAŽKO Katedra nonverbálního divadla
Hartigovský palác
paralelka 1

Tchaj-či 5 (703TAI5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.

2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).

3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
09:30–11:00 Michael KŇAŽKO Katedra nonverbálního divadla
Hartigovský palác
Pro obor Nonverbální divadlo paralelka 1

Tchaj-či 6 (703TAI6)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.

2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).

3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08:00–09:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Tělesná výchova - úvod (703TVU1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Ukázat jaké možnosti pohybového vyžití budou posluchači mít během studia.

Během zimního semestru budou mít posluchači možnost náhledu do celého přůřezu nabízených aktivit.

Postatným cílem této hodiny je sblížení a vzájemného seznámení celého ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Martin PÁDIVÝ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Volejbal (703VOL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování, a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:00–14:30 Martin PÁDIVÝ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:00–14:30 Martin PÁDIVÝ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Zimní kurz (703ZKH)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky

Lyžařský výcvikový kurz - zahraniční (FRA) nebo tuzemský (Rokytnice nad Jizerou)

Kurz trvá 7-8 dnů

Seznámit účastníky kurzu prakticky se sjezovým i běžeckým lyžováním.

Zimní kurz (703ZKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky

Výcvik v sjezdovém, běžeckém lyžování a na snowboardu.

Zimní kurz (703ZKF)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: KURZ, Jazyk výuky: česky

Cílem zimního kurzu je krom získání a zdokonalení lyžařských dovedností především odreagování se od náročného studijního programu v horském prostředí.

Šerm (703SEM)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Naučit pokročilé šermíře divadelní šerm.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:00–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
Út 17:00–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 2
Út 19:00–20:30 Karel BASÁK
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:00–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
Út 17:00–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 2
Út 19:00–20:30 Karel BASÁK
paralelka 1

Šerm 1 (703SDC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 30/K, Jazyk výuky: česky

Naučit základy šermu s ohledem na divadelní praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:30–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 1 (703SDA1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Naučit základy šermu s ohledem na divadlo.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–20:30 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 2 (703SDC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 30/K, Jazyk výuky: česky

Naučit základy šermu s ohledem na divadlo.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:30–20:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 2 (703SDA2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2/T, Jazyk výuky: česky

Naučit základy šermu s ohledem na divadelní praxi.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–19:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 3 (703SDC3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 30/K, Jazyk výuky: česky

Naučit základy šermu s ohledem na divadelní praxi.

Šerm 4 (703SDC4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 30/K, Jazyk výuky: česky

Naučit základy šermu s ohledem na divadlo.

Rozvrh na letní semestr 2017/2018:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Podrobnější informace o katedře

Platnost dat k 15. 8. 2018