Předměty

Podrobný seznam předmětů (včetně rozvrhů) centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU

Akrobacie (703AKR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Ovládnutí základních obratnostních dovedností v akrobacii, úpolech a v exentrice.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Tomáš PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
08:00–09:30 Jiří FIŘT ČOS Žižkov
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Tomáš PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 1 (703AKH1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 4CT (4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Osvojení základních akrobatických, exentrických a úpolových cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 1 (703ADA1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Zvládnutí základních obratnostních a úpolových prvků.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 1 (703ADC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Osvojení základních pohybových dovedností z akrobacie, exentriky a úpolů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703ADA2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Osvojení základních dovedností z akrobacie, úpolů a exentriky a jejich využití v krátkých situacích.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703ADC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Osvojení dalších základních cviků z akrobacie a úpolů a jejich použití v praxi.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703AKH2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 4CT (4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Zpracování základních dovednosti obratnostních cvičení a výuka obtížnějších cviků.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703ADA3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

1.Pokračování výuky základního programu s cílem naučit se kombinovat zvládnuté dovednosti.

2.Naučit se základní cviky na gymnastickém nářadí, ve výškách a na trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703ADC3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Vhodná kombinace cviků z akrobacie, exentriky a úpolů spolu s osvojením dalších obtížnějších cviků.

Základní cvičení na trampolíně a gymnastickém nářadí.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703AKH3)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Kombinace základních dovedností, jejich vhodný individuální výběr a nácvik obtížnějších cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703ADA4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Použití naučených cviků ve vlastní divadelní práci.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703ADC4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Individuální výběr naučených dovedností a jejich zpracování do pohybové etudy.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703AKH4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Použití vybraných cviků a kombinací v pohybové etudě.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703ADC5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Individuální zpracování nejlépe vyhovujících kombinací cviků v herecké etudě.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703AKH5)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Individuální zpracování vybraných cviků a kombinací.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 6 (703AKH6)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Zpracování závěrečné práce z předmětu akrobacie.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Basketbal (703BAS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování,a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Florbal (703FLO)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Seznámit posluchače s touto, v poslední době nejdinamičtěji rozvíjející se hrou dávající možnost nejen psychického odreagování, a sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Horolezectví (703HOR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Základy lezení na umělé stěně a následná aplikace dovedností na skalách dává možnost bezpečného proniknutí do smyslu této pohybové aktivity, která lidstvo vždy přitahovala.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–20:00 Horolezecká stěna
Hala ČVUT - Pod Juliskou 4, Praha 6
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–20:00 Jan GAJDOŠÍK Horolezecká stěna
Hala ČVUT - Pod Juliskou 4, Praha 6
paralelka 1

Jóga (703JOG)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Text se připravuje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Petra JELÍNKOVÁ Herecký ateliér
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 3. ročník KALD paralelka 1
St 12:00–13:30 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
Čt 15:00–16:30 Hermína BENEŠOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 16:30–18:00 Hermína BENEŠOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
10:30–12:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Čt 15:00–16:30 Hermína BENEŠOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
Čt 16:30–18:00 Hermína BENEŠOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
10:30–12:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4

Klasický šerm a jeho přínos pro zdraví (703MKSPZ)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 12CS (12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty klasického šermu francouzským fleretem a kordíkem v 18. - 19. století

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–17:00 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1
10:00–17:00 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1

Kompenzační cvičení (703KCV)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

 1. Seznámit se pomocí jednoduchých cviků a pohybových testů se stavem vlastního pohybového systému v závislosti na profesní zátěži.
 2. Poznat principy fungování pohybového systému.
 3. Ovlivnit individuální svalové dysbalance pomocí relaxačních a stabilizačních cviků.
 4. Sestavit vlastní preventivní - kompenzační soubor cviků.
 5. Nácvik relaxační technik.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 07:30–20:00 Simona REICHERTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy s fyzioterapeutem. paralelka 99
Út 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Út 15:00–16:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
Út 16:30–18:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Čt 07:30–09:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 6
Čt 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 7
09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 8

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Út 15:00–16:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
Út 16:30–18:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Čt 07:30–09:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 6
Čt 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 7
Čt 13:30–15:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 8

Kondiční cvičení (703KOC)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

 1. Vybavit studenty přiměřenou fyzickou kondicí
 2. Osvojit si profesní tělesnou zdatnost a návyky,jak si tuto zdatnost uchovat.
 3. Osvojit si prakticky základy kruhového tréninku (fyzická zdatnoost)
 4. Vytvořit si pozitivní vztah k tělesnému pohybu, který je součástí vzdělávacího procesu každého studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
St 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 12:00–13:30 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
St 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 12:00–13:30 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Letní kurz (703LKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 40CS (40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Prohloubení kanoistického výcviku, seznámení s divokou vodou (rafty) a horolezectvím v přírodě.

Letní kurz (703LKA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 32CS (32 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 1 až 6 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem je otevření nových obzorů, možností vidění světa z jiného pohledu - z lodě, z vrcholu skály... . Je to rozdíl!

Propojení posluchačů škol AMU díky těmto kurzům dává možnost bezprostředního nahlédnutí do problematiky ostatních oborů a navázání další profesní spolupráce. Právě, pro většinu netradiční prostředí a týdenní soužití je tomu ideálním podkladem.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08:00–18:00 Sabina FIŘTOVÁ Poněšice
Poněšice
paralelka 1
08:00–18:00 Sabina FIŘTOVÁ Poněšice
Poněšice
paralelka 1
08:00–18:00 Sabina FIŘTOVÁ Poněšice
Poněšice
paralelka 1
08:00–18:00 Sabina FIŘTOVÁ Poněšice
Poněšice
paralelka 1
08:00–18:00 Sabina FIŘTOVÁ Poněšice
Poněšice
paralelka 1
08:00–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Poněšice
Poněšice
paralelka 1
16:00–22:00 Sabina FIŘTOVÁ Poněšice
Poněšice
Po přihlášení v KOSu je potřeba zaplatit zálohu 1000 Kč na katedře CPPSR u paní Víchové (denně 9 až 13 hodin) paralelka 1

Pilates (703PIL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

 1. Seznámit studenty s metodou Pilates tak, aby se principy této metody staly součástí jejich životního stylu
 2. Zapojením nejen fyzických ale i psychickýchsil dosáhnout efektivního a vyváženého pohybu při různých aktivitách v běžném životě
 3. Získávání povědomí o schopnostech svého těla a pravidelným tréninkem dosahovat postupného zdokonalování

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Plavání (703PLA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Naučit se plavat a zdokonalit se ve všech plaveckých způsobech.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 20:00–20:45 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1
Po 20:45–21:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2
St 20:00–21:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 20:00–20:45 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1
Po 20:45–21:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2
St 20:00–21:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Pohybové divadlo (703POD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Seznámení studentů s možnostmi pohybového divadla- klaunerie, commedie dell´arte, pantomima.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří REIDINGER ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří REIDINGER ČOS Žižkov
paralelka 1

Posilovna (703POS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Naučit se pracovat s vlastním tělem. Vnímat jej jako celek složený z jednotlivých částí, které jedna druhou bezprostředně ovlivňují.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Přípravný kurz (703PKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 64CS (64 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -23 až -18 hodin domácí příprava!!!), Jazyk výuky: česky

Seznámení se studentů a učitelů obou větví DAMU v krásném prostředí kláštera Zlatá Koruna.

Přípravný kurz (703PKH)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 32CS (32 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 1 až 6 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Vzájemné poznání studentů nastupujících do prvních ročníků HAMU

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-poznat své budoucí kolegy, pedagogy a ostatní zaměstnance AMU

-seznámit se se sportovním a rehabilitačně-relaxačním programem CPPSR, který by měl studenty provázet po celou dobu studia jako součást jejich sebevzdělávání v oblasti kompenzace jednostranné zátěže jejich budoucí profese...

Skoky na trampolíně (703TRA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Ovládnutí základních skoků na velké a malé trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Tomáš PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Tchaj-či (703TAI)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

 1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.
 2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).
 3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Michael KŇAŽKO Herecký ateliér
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 1. ročník KALD paralelka 1
St 13:30–15:00 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 15:00–16:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
07:00–08:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
08:30–10:00 Michael KŇAŽKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Michael KŇAŽKO Herecký ateliér
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 1. ročník KALD paralelka 1
St 13:30–15:00 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 15:00–16:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
07:00–08:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
08:30–10:00 Michael KŇAŽKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5

Tradiční taijiquan a jeho přínos pro zdraví (703MTTPZ)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 12CS (12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty tradičního čínského cvičení taijiquan stylu Yang a jeho přínosem pro zdraví. Posluchači si osvojí základy tradičního čínského cvičení, které napomáhá ke zlepšení výkonnosti a harmonie těla, mysli a ducha.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–17:00 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1
10:00–17:00 Michael KŇAŽKO Poněšice
Poněšice
paralelka 1

Tělesná výchova - úvod (703TVU1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Ukázat jaké možnosti pohybového vyžití budou posluchači mít během studia.

Během zimního semestru budou mít posluchači možnost náhledu do celého přůřezu nabízených aktivit.

Postatným cílem této hodiny je sblížení a vzájemného seznámení celého ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Jiří FIŘT
Simona FIŘTOVÁ
Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Volejbal (703VOL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování, a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1

Zimní kurz (703ZKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 40CS (40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Výcvik v sjezdovém, běžeckém lyžování a na snowboardu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08:00–20:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

paralelka 1
08:00–20:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

paralelka 1
08:00–20:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

paralelka 1
08:00–20:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

paralelka 1
08:00–20:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

paralelka 1
08:00–20:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

paralelka 1
08:00–10:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

paralelka 1
10:00–20:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT

Rokytnice nad Jizerou - Skácelka paralelka 1

Zimní kurz (703ZKA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 40CS (40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Cílem zimního kurzu je krom získání a zdokonalení lyžařských dovedností především odreagování se od náročného studijního programu v horském prostředí.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 1
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 1
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 1
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 1
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 1
08:00–12:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 1
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 2
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 2
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 2
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 2
08:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 2
08:00–12:00 Simona FIŘTOVÁ
paralelka 2
12:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
Podmínkou účasti je zaplacení zálohy 2000 Kč a podepsání závazné přihlášky na CPPSR u paní Víchové. paralelka 1
13:00–22:00 Simona FIŘTOVÁ
Podmínkou účasti je zaplacení zálohy 2000 Kč a podepsání závazné přihlášky na CPPSR u paní Víchové. paralelka 2

Šerm (703SEM)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty šermu francouzským fleretem a italskou šavlí vyučovanému na vojenských akademiích na konci 19. století.

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
Út 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
Út 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 2

Šerm 1 (703SDC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Naučit základy šermu s ohledem na divadelní praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:30–20:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 2 (703SDC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky

Seznámit posluchače s teoretickými a praktickými aspekty šermu francouzským fleretem a italskou šavlí vyučovanému v 19. století. Aplikace získaných znalostí a dovedností v divadle.

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:30–20:00 Karel BASÁK
Sabina FIŘTOVÁ
po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Podrobnější informace o katedře

Platnost dat k 18. 6. 2024