Předměty

Podrobný seznam předmětů (včetně rozvrhů) centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU:

Akrobacie (703AKR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Ovládnutí základních obratnostních dovedností v akrobacii, úpolech a v exentrice.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Tomáš PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
08:00–09:30 Jiří FIŘT ČOS Žižkov
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Tomáš PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 2

Akrobacie, úpoly 1 (703AKH1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 4CT (4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Osvojení základních akrobatických, exentrických a úpolových cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–11:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 1 (703ADA1)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Zvládnutí základních obratnostních a úpolových prvků.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 1 (703ADC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Osvojení základních pohybových dovedností z akrobacie, exentriky a úpolů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:00–09:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703ADA2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Osvojení základních dovedností z akrobacie, úpolů a exentriky a jejich využití v krátkých situacích.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703ADC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Osvojení dalších základních cviků z akrobacie a úpolů a jejich použití v praxi.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 2 (703AKH2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 4CT (4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Zpracování základních dovednosti obratnostních cvičení a výuka obtížnějších cviků.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703ADA3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

1.Pokračování výuky základního programu s cílem naučit se kombinovat zvládnuté dovednosti.

2.Naučit se základní cviky na gymnastickém nářadí, ve výškách a na trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703ADC3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Vhodná kombinace cviků z akrobacie, exentriky a úpolů spolu s osvojením dalších obtížnějších cviků.

Základní cvičení na trampolíně a gymnastickém nářadí.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 3 (703AKH3)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Kombinace základních dovedností, jejich vhodný individuální výběr a nácvik obtížnějších cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703ADA4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Použití naučených cviků ve vlastní divadelní práci.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:30–11:00 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703ADC4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Individuální výběr naučených dovedností a jejich zpracování do pohybové etudy.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 4 (703AKH4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Použití vybraných cviků a kombinací v pohybové etudě.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703ADC5)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Individuální zpracování nejlépe vyhovujících kombinací cviků v herecké etudě.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 5 (703AKH5)

Zakončení: Z, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Individuální zpracování vybraných cviků a kombinací.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Akrobacie, úpoly 6 (703AKH6)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Zpracování závěrečné práce z předmětu akrobacie.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:00–19:30 Petr PACHL
Jiří FIŘT
ČOS Žižkov
paralelka 1

Basketbal (703BAS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování,a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Florbal (703FLO)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámit posluchače s touto, v poslední době nejdinamičtěji rozvíjející se hrou dávající možnost nejen psychického odreagování, a sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Roman ČEDÍK Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Roman ČEDÍK Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1
Út 18:30–20:00 Jiří FIŘT Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Horolezectví (703HOR)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Základy lezení na umělé stěně a následná aplikace dovedností na skalách dává možnost bezpečného proniknutí do smyslu této pohybové aktivity, která lidstvo vždy přitahovala.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–20:00 Roman ČEDÍK Horolezecká stěna
Hala ČVUT - Pod Juliskou 4, Praha 6
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–20:00 Roman ČEDÍK Horolezecká stěna
Hala ČVUT - Pod Juliskou 4, Praha 6
paralelka 1

Jóga (703JOG)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Text se připravuje.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Petra JELÍNKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 3. ročník KALD paralelka 1
Čt 15:00–16:30 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 16:30–18:00 Zuzana HUBAČOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
10:30–12:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:30–15:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Čt 15:00–16:30 Hermína BENEŠOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 16:30–18:00 Hermína BENEŠOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
10:30–12:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4

Klasický šerm a jeho přínos pro zdraví (703MKSPZ)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 12CS (12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty klasického šermu francouzským fleretem a kordíkem v 18. - 19. století

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–17:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 1
10:00–13:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 1

Kompenzační cvičení (703KCV)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Seznámit se pomocí jednoduchých cviků a pohybových testů se stavem vlastního pohybového systému v závislosti na profesní zátěži.
 2. Poznat principy fungování pohybového systému.
 3. Ovlivnit individuální svalové dysbalance pomocí relaxačních a stabilizačních cviků.
 4. Sestavit vlastní preventivní - kompenzační soubor cviků.
 5. Nácvik relaxační technik.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Út 15:00–16:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
Út 16:30–18:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
St 13:30–15:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
Čt 07:30–09:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 6
Čt 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 7
07:30–20:00 Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy s fyzioterapeutem. paralelka 99
09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 8

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Út 15:00–16:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
Út 16:30–18:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
Čt 07:30–09:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 6
Čt 09:00–10:30 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 7
Čt 13:30–15:00 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 5
09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 8
09:30–18:00 Václav MATYS Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
Rehabilitace,bez kreditu,individuálně,dle domluvy paralelka 11

Kondiční cvičení (703KOC)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Vybavit studenty přiměřenou fyzickou kondicí
 2. Osvojit si profesní tělesnou zdatnost a návyky,jak si tuto zdatnost uchovat.
 3. Osvojit si prakticky základy kruhového tréninku (fyzická zdatnoost)
 4. Vytvořit si pozitivní vztah k tělesnému pohybu, který je součástí vzdělávacího procesu každého studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
St 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 12:00–13:30 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
St 09:00–10:30 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
Čt 12:00–13:30 Petra JELÍNKOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Letní kurz (703LKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 40CS (40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Prohloubení kanoistického výcviku, seznámení s divokou vodou (rafty) a horolezectvím v přírodě.

Pilates (703PIL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Seznámit studenty s metodou Pilates tak, aby se principy této metody staly součástí jejich životního stylu
 2. Zapojením nejen fyzických ale i psychickýchsil dosáhnout efektivního a vyváženého pohybu při různých aktivitách v běžném životě
 3. Získávání povědomí o schopnostech svého těla a pravidelným tréninkem dosahovat postupného zdokonalování

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Út 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 10:30–12:00 Sabina FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3

Plavání (703PLA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit se plavat a zdokonalit se ve všech plaveckých způsobech.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 20:00–20:45 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1
Po 20:45–21:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2
St 20:00–21:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 20:00–20:45 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1
Po 20:45–21:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2
St 20:00–21:00 Simona FIŘTOVÁ Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 3

Pohybové divadlo (703POD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámení studentů s možnostmi pohybového divadla- klaunerie, commedie dell´arte, pantomima.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří REIDINGER ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Jiří REIDINGER ČOS Žižkov
paralelka 1

Posilovna (703POS)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Naučit se pracovat s vlastním tělem. Vnímat jej jako celek složený z jednotlivých částí, které jedna druhou bezprostředně ovlivňují.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Simona FIŘTOVÁ Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Přípravný kurz (703PKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 64CS (64 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -23 až -18 hodin domácí příprava!!!), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Seznámení se studentů a učitelů obou větví DAMU v krásném prostředí kláštera Zlatá Koruna.

Přípravný kurz (703PKH)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 32CS (32 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 1 až 6 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Vzájemné poznání studentů nastupujících do prvních ročníků HAMU

informace

-o studiu (uspořádání, kreditní systém, termíny, povinnosti, stipendia,...)

-o možnostech studia v zahraničí (místa, podmínky studia, stáže,...)

-o nabídce a organizaci knihovny

-z počítačového centra (zapisování předmětů, e-mail, kopírování,...)

-poznat své budoucí kolegy, pedagogy a ostatní zaměstnance AMU

-seznámit se se sportovním a rehabilitačně-relaxačním programem CPPSR, který by měl studenty provázet po celou dobu studia jako součást jejich sebevzdělávání v oblasti kompenzace jednostranné zátěže jejich budoucí profese...

Skoky na trampolíně (703TRA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Ovládnutí základních skoků na velké a malé trampolíně.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Petr PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:30 Tomáš PACHL ČOS Žižkov
paralelka 1

Tchaj-či (703TAI)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Cvičení jsou zaměřena na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.
 2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění jsou cílena k udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).
 3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Michael KŇAŽKO Učebna
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 1. ročník KALD paralelka 1
St 12:00–13:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 15:00–16:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
07:00–08:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
08:30–10:00 Michael KŇAŽKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:30–20:00 Michael KŇAŽKO Učebna
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 1. ročník KALD paralelka 1
St 12:00–13:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 2
St 15:00–16:30 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 3
07:30–09:00 Michael KŇAŽKO Pohybové studio AMU
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 4
09:00–10:30 Michael KŇAŽKO Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5

Tradiční taijiquan a jeho přínos pro zdraví (703MTTPZ)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 12CS (12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty tradičního čínského cvičení taijiquan stylu Yang a jeho přínosem pro zdraví. Posluchači si osvojí základy tradičního čínského cvičení, které napomáhá ke zlepšení výkonnosti a harmonie těla, mysli a ducha.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:00–17:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 1
10:00–13:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 1
10:00–17:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 2
10:00–13:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 2

Tělesná výchova - úvod (703TVU1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Ukázat jaké možnosti pohybového vyžití budou posluchači mít během studia.

Během zimního semestru budou mít posluchači možnost náhledu do celého přůřezu nabízených aktivit.

Postatným cílem této hodiny je sblížení a vzájemného seznámení celého ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Jiří FIŘT
Simona FIŘTOVÁ
Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 1

Volejbal (703VOL)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámit posluchače s touto míčovou hrou dávající možnost psychického odreagování, a nejen sportovního vyžití. Jedním z dílčích cílů této pohybové aktivity je navázání kontaktů se studujícími ostatních oborů a fakult AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:30 Simona FIŘTOVÁ Sokol Malá Strana
U lanové dráhy 3, Praha 1
paralelka 1

Zimní kurz (703ZKD)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 40CS (40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Výcvik v sjezdovém, běžeckém lyžování a na snowboardu.

Zimní kurz (703ZKA)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 40CS (40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Cílem zimního kurzu je krom získání a zdokonalení lyžařských dovedností především odreagování se od náročného studijního programu v horském prostředí.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 2
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 2
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 2
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 2
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 2
00:01–12:00 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 2
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 1
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 1
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 1
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 1
00:01–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 1
00:01–12:00 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

paralelka 1
12:00–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

Přihlášku v Kosu je potřeba potvrdit složením zálohy 2000 Kč na katedře cppsr u paní Vichove, do 6.1.22 paralelka 1
12:00–23:59 Simona FIŘTOVÁ
Jiří FIŘT

Přihlášku v Kosu je potřeba potvrdit složením zálohy 2000 Kč na katedře cppsr u paní Vichove, do 13.1.23 paralelka 2

Základy sebeobrany (703ZSE)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Studenti budou během výuky seznámeni s teoretickými a praktickými základy sebeobrany, přičemž lektoři budou vycházet z klasických bojových umění a i z moderních ucelených systémů bojových umění a sportů pro sebeobranu. Využití chladných a střelných zbraní a jejich následná obrana proti nim v reálných situací

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Roman ČEDÍK Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 2. ročník KALD paralelka 1
Čt 13:00–14:30 Roman ČEDÍK Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:30–20:00 Roman ČEDÍK Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
Hodina pouze pro 2. ročník KALD paralelka 1
Čt 13:00–14:30 Roman ČEDÍK Sokol Tyršův dům
Újezd 450, Praha 1
paralelka 2

Šerm (703SEM)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty šermu francouzským fleretem a italskou šavlí vyučovanému na vojenských akademiích na konci 19. století.

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
Út 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 1
Út 17:00–18:30 Michael KŇAŽKO po dohodě s vyučujícím
paralelka 2

Šerm 1 (703SDC1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Naučit základy šermu s ohledem na divadelní praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:30–20:00 Karel BASÁK po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Šerm 2 (703SDC2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2CT (2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámit posluchače s teoretickými a praktickými aspekty šermu francouzským fleretem a italskou šavlí vyučovanému v 19. století. Aplikace získaných znalostí a dovedností v divadle.

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:30–20:00 Karel BASÁK
Michael KŇAŽKO
po dohodě s vyučujícím
paralelka 1

Podrobnější informace o katedře

Platnost dat k 7. 2. 2023


.