Formáty pro VŠKP

Pro ukládání digitalizované podoby vysokoškolských kvalifikačních prací doporučujeme  tyto souborové formáty:

Doc – text MS Word
Odf –  text Open Office
Html - text
Pdf - text
Rtf - text
Xls – tabulky MS Excel
Gif - grafika
Jpg - grafika
Png - grafika
Avi - video
Mp3 - zvuk

Pokud potřebuje využít jiný formát, konzultujte to prosím s Počítačovým centrem AMU.
Množina formátů se neustále vyvíjí, proto bude toto doporučení průběžně aktualizováno.


.