WebMailer

iFIS* WebMailer je produkt určený hlavně řešitelům grantů, pracovníkům podílejících se na hospodářské činnosti či hospodářům kateder a pracovišť odpovědným za hospodaření příslušného útvaru. Umožňuje získávat informace o hospodaření širokému okruhu uživatelů pomocí předdefinovaných výstupů, jejichž výsledek obdrží uživatel elektronickou poštou jako přílohu.

Aplikace umožňuje naplánování opakovaného spouštění zadaného požadavku, tzn., že uživatel nemusí opakovaně zadávat jeden a ten samý požadavek, ale stačí, když nastaví, že požaduje opakované zpracování zadaného požadavku (např. 1x týdně).