WiFi Eduroam

Wi-Fi síť eduroam (dále jen eduroam) je mezinárodní síť, která Vám, jako studentovi či zaměstnanci naší školy, umožní připojit se všude tam, kde je její signál k dispozici. Pokryty jsou vybrané prostory všech fakult, rektorátu a další místa v rámci AMU, viz níže. Eduroam též umožňuje ostatním účastníkům ze zapojených organizací připojit se v našich objektech.

Eduroam má na rozdíl od většiny ostatních Wi-Fi sítí nejen své specifické nastavení, ale také individuální přihlašovací údaje pro každého uživatele, aby bylo zajištěno jeho vysoké zabezpečení. Více informací naleznete v návodu.

Při používání bezdrátové sítě eduroam se uživatelé zavazují dodržovat Roamingovou politiku.

Eduroam je registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA.