Případová studie k projektu FR CESNET 524/2014

rojekt Fondu Rozvoje CESNET 524/2014

Prostřednictvím projektu Fondu rozvoje CESNET byl na AMU zaveden systém umožňující na základě definovaných pravidel jednotné řízení přístupu v pevných, bezdrátových a VPN sítích celé univerzity. Systém výrazně zvýšil bezpečnost přístupu do sítě AMU,  zjednodušil proces správy účtů v bezdrátové síti a zefektivnil diagnostiku a řešení problémů.

Hlavní přínosy:


Přílohy:

Rizeni_a_zabezpeceni_pristupu_do_pocitacove_site_AMU_-_pripadova_studie.pdf (427.6 KB)