INFO

Aktuálně došla skladová zásoba zaměstnaneckých karet (bez ITIC). Tyto karty tedy nyní NEJSOU k dispozici. Nová dodávka karet se očekává do 17.6.2022 (pedagogové s ITIC i studenti kartu dostanou bez problému).


Průkazy AMU

Používání průkazů se od 1.9.2016 řídí výnosem rektora č. 7/2016 o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze.

Průkaz lze na počkání a zdarma (bez licence ISIC/ITIC) získat zde.

  1. Průkaz slouží k zákonné identifikaci studenta AMU.
  2. Slouží jako čtenářský průkaz  v knihovnách AMU.
  3. Po nabití umožňuje  tisk, kopírování a skenování, v objektech AMU.
  4. Licence ISIC (pro pedagogy ITIC) umožňuje slevy jízdenek a letenek, ski areálů, vstupů na kulturní akce a podobně. Aktuální informace o slevách, pojištěních atd. jsou zde.
  5. Průkazy slouží dále pro vstup do některých prostorů AMU a pro vstup do pokojů v koleji Hradební.
  6. Pro toho, kdo nemá Opencard nebo Lítačku, může nahradit průkazku Dopravního podniku hl.m. Prahy.

Student má výběr z následujících dvou typů průkazů:

Průkaz studenta AMU (zdarma, bez licence ISIC):

Průkaz studenta AMU s ISIC licencí ( 230,-Kč, s licencí ISIC):

Další průkazy používané na AMU

Průkaz pedagoga AMU s ITIC licencí ( 230,-Kč, s licencí ITIC):

Průkaz zaměstnance AMU (zdarma, bez licence ITIC):

Průkaz získáte ve Výdejním centru UK Praha. Budete potřebovat  občanský průkaz nebo cestovní pas. Fotografii Vám pořídí na místě.

Za průkazy a přelepky ISIC a ITIC ve  výdejním centru průkazů UK lze platit i platebními kartami místo hotovosti.

Pokud žádáte o vydání průkazu ISIC či ITIC, zavazujete se řádně si přečíst a dodržovat Pravidla použití průkazů a karet dostupná v sekci dokumenty na isic.cz.

Pro možnost užívání Průkazu budou Vaše osobní údaje předány ze strany školy GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272, info@isic.cz („GTS“) který je poskytovatelem průkazu. Berete na vědomí informace o zpracování osobních údajů a práva uvedené v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupné v sekci dokumenty na isic.cz

Vyzvednutím průkazu prohlašujete, že jste se řádně seznámil(a), souhlasíte a rozumíte informacím uvedeným v Pravidlech a Zásadách.


.