Telefonie na AMU - stručný popis 

Od září 2008 je na AMU zaveden jednotný systém telefonie fungující na datové síti (IP telefonie). Celý systém spravuje Počítačové centrum AMU.

Tento systém přináší zrušení telefonních paušálů za pevné linky, volání zdarma po celé AMU trojcifernou volbou, volání zdarma na většinu vysokých škol v ČR a ČAV, vteřinovou tarifikaci na placené hovory, plnou provolbu pro všechny linky a některé nové služby jako oznámení zmeškaných hovorů, možnost přesměrování hovorů apod.

Modernizace proběhla dvěma cestami:

  1. V objektech DAMU a FAMU byly stávající telefonní ústředny doplněny o potřebná zařízení (gateway) a propojeny do systému. Telefonní aparáty a kabeláž se nemění.
  2. V ostatních objektech (HAMU, Rektorát, Studio FAMU, Kolej Hradební, Poněšice a Beroun) byly stávající telefonní systémy natolik zastaralé, že jejich inovace nebyla možná. Proto byla zvolena nejmodernější cesta. Byly instalovány tzv. softwarové ústředny (Callmanager) a koncové telefonní aparáty jsou k nim připojeny prostřednitvím lokálních strukturovaných počítačových sítí. Jiná zařízení (např. faxy, záznamníky, bezdrátové telefony) lze připojit k datovým linkám prostřednistvím speciálního zařízení, tzv. AT adapteru.

V souladu s bezpečnostními předpisy zůstala v každé lokalitě alespoň jedna analogová linka (obvykle ve vrátnici).

Číslování linek:

AMU má k dispozici telefonní čísla v tomto tvaru 234 244 XXX

Poslední trojčíslí slouží jako linka pro volání uvnitř AMU. První cifra tohoto trojčíslí ukazuje objekt, ve kterém se nachází.

1 - HAMU, 2 - DAMU, 3 - FAMU, 4 - Studio FAMU, 5 - Rektorát a účastníci v Tržišti 20 a v lokalitách Poněšice a Beroun.

Odpovídající pracoviště mají stejná poslední dvojčíslí (např. Studijní oddělení mají čísla 110, 210, 310).

Ceny za spojení

Volání uvnitř AMU je zdarma.

Účtování probíhá po jednotlivých linkách a příslušných nákladových střediscích.

Důležitá poznámka:

Telefonní spojení je zdarma pokud se odehrává skutečně pouze mezi zařízeními AMU (pevné linky) nebo vyjmenovaných institucí (většina veřejných vysokých škol v ČR a pracoviště ČAV) nebo mobilními telefony zapojenými do privátní sítě AMU. Pokud si však telefon přesměrujete , např. na mobilní telefon, kterýž není součástí privátní sítě AMU, pak za hovor naběhnou na přesměrované lince náklady na spojení této sítě.

Tísňové linky jsou dostupné jak přímo, tak i přes předvolbu '0'!

Níže uvedené linky lze volit bez nutnosti zadávat předvolbu "0", jedná se o čísla:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotní záchranná služba
156 – Městská policie
158 – Policie České republiky