Důležité telefonní stanice

Pokud naleznete špatné číslo prosíme o upozornění na pc@amu.cz. Děkujeme

Rektorát
Sekretariát rektora a kvestora 234 244 501
Sekretariát prorektorů 234 244 504
Vrátnice Hartig 234 244 511
Vrátnice Lichtenštejn 234 244 111
Počítačové centrum 234 244 508
Galerie 234 244 580
Údržba 234 244 115, 234 244 116
Správa budov 257 534 205, 234 244 107
Pokladna 234 244 527
Podatelna 234 244 568
Hotel 234 244 561, 234 244 560
Referent BOZP a PO - Zlata Zelená 731 601 675
Divadelní fakulta
Sekretariát děkana 234 244 201
fax: 234 244 216
Vrátnice 234 244 211 - Karlova,
774 446 237
Údržba 234 244 209
Počítače 234 244 208
Knihovna 234 244 228, 234 244 213
Hospodářské oddělení 234 244 215, 234 244 204
Studijní oddělení 234 244 210, 234 244 285
Filmová a televizní fakulta
Sekretariát děkana 234 244 301
Vrátnice 234 244 311
Údržba 234 244 309
Počítače 234 244 308
Knihovna 234 244 312, 313, 134
Správa budov 234 244 333
Studijní oddělení 234 244 310
Hudební a taneční fakulta
Sekretariát děkana 234 244 101, 234 244 125, fax: 257 530 315
Vrátnice 234 244 111, 257 532 020
Údržba 234 244 115
Počítače HAMU 234 244 108
Knihovna 234 244 113, 114
Pokladna 234 244 119
Studijní oddělení 234 244 110, 234 244 122, 234 244 129