Fakulty, katedry a ústavy

DAMU
FAMU
HAMU

Divadelní fakulta AMU vznikla v roce 1945, je tedy nejstarší divadelní vysokou školou v České republice.

Koncepce a trendy výuky na divadelní fakultě AMU prošly od jejího založení až pod­nes složitým vývojem, do nějž se zvláště výrazně promítaly společenské proměny. V současnosti pokračuje započaté hledání, otevřené všem plodným domácím i me­zinárodním podnětům. Je vedeno snahou o využití a rozvinutí toho nejlepšího, čeho dosáhlo české divadlo v konfrontaci s mezinárodní divadelní scénou a na čem se tak výraznou měrou podíleli a podílejí absolventi DAMU. Z nich se většinou rekrutují i pedagogové z mladé generace, jejichž angažováním si fakulta zajišťuje svou budoucnost.

V současné době na škole působí sedm kateder:

Katedry DAMU

Katedra činoherního divadla | DAMU
Katedra alternativního a loutkového divadla | DAMU
Katedra scénografie | DAMU
Katedra produkce | DAMU
Katedra výchovné dramatiky | DAMU
Katedra autorské tvorby a pedagogiky | DAMU
Katedra teorie a kritiky | DAMU


Děkanka fakulty

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

Děkan

E-mail: karel.tomanek@damu.cz
Telefon: 234 244 201
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK

Divadelní fakulta AMU

Karlova 26, 116 65 Praha 1
 
tel: +420 234 244 211
FAX: +420 234 244 216
e-mail: info@damu.cz
 
Sekretariát děkana: Mgr. Linda Lidmilová


Na přelomu 50. a 60. let se FAMU stala přirozeným centrem československé nové vlny, která svými díly znamenala doposud nejvýraznější přínos českého filmu světové kinematografii. FAMU je ovšem i dnes řazena na seznam TOP 15 International Film Schools, který každoročně na svých webových stránkách zveřejňuje americký The Hollywood Reporter. Studenti, pedagogové a čerství absolventi FAMU sklízí doma i v zahraničí mnohé úspěchy.

FAMU je zakládajícím členem Světová asociace filmových škol – CILECT, Evropské ligy institutů umění (ELIA), Evropské asociace filmových a televizních škol – GEECT, Evropské filmové akademie a je také institucionálním členem České společnosti pro filmová studia. Významnou roli hraje zapojení pedagogů a výzkumných pracovníků školy v mezinárodních profesních organizacích. FAMU spolupracuje s Českou televizí i zahraničními televizními institucemi. Úspěšně se rozvíjí také předmět Production in Hollywood, který umožňuje studentům seznámit se s vůdčími osobnostmi amerického filmového a televizního průmyslu.

FAMU má pět akreditovaných studijních programů a jedenáct kateder, které zajišťují studium dvanácti oborů v českém jazyce a čtyř oborů v anglickém jazyce. Mimo to nabízí fakulta také kurz Univerzity třetího věku. V současné době na škole působí 11 kateder:

Katedry FAMU

Katedry | FAMU


Děkan fakulty

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Děkanka

E-mail: andrea.slovakova@famu.cz
Telefon: 234 244 302
Detail osoby
Bez obrázku

Filmová a televizní fakulta AMU

Smetanovo nábřeží 2
116 65  Praha 1

telefon: (420) 234 244 301

Sekretariát děkanátu: Mgr. Kristýna Šperková


Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří součástí akademie. Navázala tím na mistrovskou školu Pražské konzervatoře (druhého nejstaršího učiliště tohoto typu v Evropě). Sídlo instituce se nachází v historickém centru Prahy v prostorách malostranského Lichtenštejnského a Hartigovského paláce.

Škola poskytuje špičkové vzdělání v programech hudebního a tanečního umění ve všech třech stupních studia (bakalářském, magisterském a doktorském) v českém a anglickém jazyce.V tematickém okruhu Hudební umění se vyučuje skladba, dirigování, zpěv a operní režie, hra na klávesové, dechové, strunné a bicí nástroje, komorní hudba a dále jazzová interpretace, hudební teorie, zvuková tvorba a hudební produkce. Studenti většiny oborů mohou získat v rámci studia pedagogickou aprobaci. V programu taneční umění lze pak studovat choreografii, taneční vědu, taneční pedagogiku a nonverbální divadlo. Absolventi fakulty úspěšně vystupují jako sólisté na předních českých i světových pódiích, uplatnění nacházejí v orchestrech, divadlech, vzdělávacích institucích, v nezávislé profesionální sféře i ve státní správě.

Katedry a oddělení HAMU

Katedra skladby | HAMU
Katedra dirigování | HAMU
Katedra zpěvu a operní režie | HAMU
Katedra klávesových nástrojů | HAMU
Katedra strunných nástrojů | HAMU
Katedra dechových nástrojů | HAMU
Katedra bicích nástrojů | HAMU
Katedra jazzové hudby | HAMU
Katedra hudební teorie | HAMU
Katedra hudební produkce | HAMU
Katedra zvukové tvorby a hudební režie | HAMU
Katedra tance | HAMU
Katedra nonverbálního divadla | HAMU
Oddělení hudebně teoretických disciplín | HAMU
Oddělení klavírní spolupráce | HAMU
Sekce komorní hry | HAMU
Oddělení historicky poučené interpretace | HAMU
Oddělení soudobé hudby | HAMU


Děkan fakulty

prof. Ivan Klánský

Děkan

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ

Hudební a taneční fakulta AMU

Malostranské náměstí 258/13, Praha 1

Tel. +420 234 244 111

Sekretariát: Jitka Komrsová.