Technologie ČVUT propojené s uměním AMU

Institut intermédií (IIM) byl založen v roce 2007 dvěma předními českými univerzitami v Praze, Českým vysokým učením technickým a Akademií múzických uměni v Praze. Základní vizí bylo vytvořit jedinečnou platformu pro mezinárodní spolupráci studentů i pedagogů technických a uměleckých oborů.

IIM nabízí nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu na českých vysokých školách. Propojuje školy technických, uměleckých či humanitních oborů a mimoakademické partnery. Současně poskytuje prostor pro osvojení současných znalostí, vědomostí a schopností v oblasti umění, výzkumu a technologie.

Cílem IIM je vytvářet inspirativní tvůrčí prostředí. IIM podporuje studentskou a profesionální spolupráci napříč širokou škálou oborů. Pomáhá rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou. Zkoumá využití nekonvenčních inovativních uměleckých řešení.

IIM poskytuje příležitost pro rozmanité zapojení do mnoha výzkumných a podnětných projektů v oblastech multimédií, múzických umění a technologií. Nabízí vysoce kvalitní, avšak přístupné, mezioborové vzdělání.

IIM se angažuje v uměleckých a technologických oborech, jako je:

 • průmyslový a interiérový design
 • muzické umění
 • IT a multimediální technologie
 • světelný design
 • choreografie

Hlavní oblasti činnosti IIM

Vzdělávání:

 • inovace studijních programů a rozvoj společné výuky zakládajících škol
 • realizace studentských a uměleckých projektů propojujících umění, vědu a technologii
 • pořádání odborných dílen a kurzů pro studenty a veřejnost

Výzkum:

 • realizace výzkumných projektů v oblasti nových technologií
 • realizace vědeckých projektů a experimentů
 • podpora intermediálních projektů vznikajících ve spolupráci s dalšími vzdělávacími a jinými institucemi či průmyslem v ČR i v zahraničí

Akce pro veřejnost:

 • organizace výstav, koncertů, přednášek, projekcí, performancí či workshopů
 • organizace popularizačních akcí a veřejných kurzů
 • pořádání tiskových konferencí

Partnerské instituce

Institut intermédií

FEL ČVUT, hala H25
Technická 2
166 27 Praha 6

+420 224 352 343
info@iim.cz.