OPATŘENÍ  VEDOUCÍ KOLEJE AMU

Provoz koleje AMU bude od 1. 4. 2022 probíhat bez omezení a v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy /Domovní řád ze dne 31. 3. 2022/.

V Praze dne 31.3.2022    
                                
Ing. Andrea Zíková
vedoucí koleje

INFO

Přihlášení do ubytovacího systému ISKAM pro zjištění předpisu kolejného


Moderně zrekonstruovaná kolej Hradební č. 7 (známá také pod označením Kolej dr. Ivana Sekaniny) se nachází v historickém centru Prahy a mimopražským studentům všech tří fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek. Všechny místnosti jsou moderně vybavené, uzpůsobeny do dvoupokojových a třípokojových apartmánů s vlastním sociálním zařízením, pokoje akusticky izolované, s připojením k internetu AMU. V suterénu jsou provozní zázemí s prádelnou a cvičné sály s nástroji  (pianina, klavíry, cembalo, harfa, varhany) nejen pro hudebníky, v podkrovních pokojích pracovní ateliéry pro scénografy, v přízemí místnost s počítačovým vybavením. Kolej disponuje také jedním dvoulůžkovým apartmánem s bezbariérovým přístupem, samozřejmostí jsou výtahy a plně zařízené kuchyňky na každém patře.
Ubytování je možné domluvit i v letním období od července do září pro jednotlivce či zájmové skupiny.

Kolej AMU

Hradební 7, 110 00 Praha 1
 
Vedoucí zařízení:
Ing. Andrea Zíková
email: andrea.zikova@amu.cz

Telefon:
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 - kancelář

Dopravní spojení:
Stanice tramvaje číslo 6, 8, 15, 26 do stanice Dlouhá třída nebo metro B Náměstí republiky


Ceny ubytování jsou stanoveny Výnosem rektorky č. 10/2022

Žádost o ubytování projednejte se studijním oddělením Vaší fakulty.

Termíny a podmínky nastěhování studentů na kolej Hradební pro akademický rok 2022/23

  • Směrná čísla pro ubytování studentů jednotlivých fakult na Koleji AMU Hradební pro akademický rok 2022/23 jsou následující: HAMU 70, DAMU 33, FAMU 26.
  • Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou čtvrtek - 29. 9. 2022 a pátek - 30. 9. 2022 s tím, že konečný termín pro nastěhování je středa 5. 10. 2022.
  • Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do čtvrtka 31. 8. 2022 tzv. rezervační poplatek ve výši 2000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.
  • Údaje pro úhradu ze zahraničí:

IBAN: CZ8301000000430845870227
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Bank: Komerční banka a.s.
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Czech Republic
Název účtu: Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1

  • O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.
  • V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.
  • Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 31. 8. 2022, ztrácí student nárok na ubytování na koleji Hradební.
  • Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.
  • Případné dřívější nastěhování na kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/emailové/dohodě s vedoucí koleje – Ing. Andreou Zíkovou (email: andrea.zikova@amu.cz)
  • Ubytování studentů AMU v rámci tzv. letního provozu 2022 (v době prázdnin) je možné pouze po předchozí písemné (emailové) dohodě s vedoucí koleje.

Fotogalerie


.