Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webModerně zrekonstruovaná kolej Hradební č. 7 (známá také pod označením Kolej dr. Ivana Sekaniny) se nachází v historickém centru Prahy a mimopražským studentům všech tří fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek. Všechny místnosti jsou moderně vybavené, uzpůsobeny do dvoupokojových a třípokojových apartmánů s vlastním sociálním zařízením, pokoje akusticky izolované, s připojením k internetu AMU. V suterénu jsou provozní zázemí s prádelnou a cvičné sály s nástroji  (pianina, klavíry, cembalo, harfa, varhany) nejen pro hudebníky, v podkrovních pokojích pracovní ateliéry pro scénografy, v přízemí místnost s počítačovým vybavením. Kolej disponuje také jedním dvoulůžkovým apartmánem s bezbariérovým přístupem, samozřejmostí jsou výtahy a plně zařízené kuchyňky na každém patře.
Ubytování je možné domluvit i v letním období od července do září pro jednotlivce či zájmové skupiny.

Kolej AMU

Hradební 7, 110 00 Praha 1
 
Vedoucí zařízení:
Ing. František Petlach
email: frantisek.petlach@amu.cz

Telefon:
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 - kancelář

Dopravní spojení:
Stanice tramvaje číslo 6, 8, 15, 26 do stanice Dlouhá třída nebo metro B Náměstí republiky


Ceny ubytování jsou stanoveny Dodatkem č.1 k výnosu rektora č. 8/2012.
Žádost o ubytování projednejte se studijním oddělením Vaší fakulty.

Termíny a podmínky nastěhování studentů na kolej Hradební pro akademický rok 2017/18

(schváleno Poradou vedení dne 2.5.2017)

Tzv. směrná čísla zůstávají stejná jako v minulých letech, tj. HAMU 64, DAMU 33, FAMU 32.

Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou sobota – 30.9.2017 a neděle – 1. 10. 2017 s tím, že konečný termín pro nastěhování je pátek 6. 10. 2017.

• Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do 15. 9. 2017 tzv. rezervační poplatek ve výši 2.000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.

• O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.

V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.

Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 15. 9. 2017, ztrácí student nárok na ubytování na koleji AMU.

• Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.

• Případné dřívější nastěhování na kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/emailové/dohodě s vedoucím koleje.

Ubytování studentů AMU v rámci tzv. letního provozu 2017 (v době prázdnin) je možné pouze po předchozí písemné dohodě s vedoucím koleje AMU.

Přístup k vlastnímu účtu na koleji:

Zde můžete kontrolovat stav svého účtu na Koleji v Hradební

Rádi vás ubytujeme v letním období od 1.7. do 25.9. s možností zajištění snídaní či polopenze v přilehlé restauraci Haštalský dědek (http://hastalskydedek.cz/), vzdálené 150 metrů od koleje AMU.

Rezervace ubytování:
tel.: 234 244 581
email: ubytovani.kolej@amu.cz
email: frantisek.petlach@amu.cz

Fotogalerie