INFO

Aktuální informace kvestora k ubytování na Koleji AMU, Hradební 7, Praha 1 ze dne 7. 6. 2021 najdete ZDE.

Aktuální informace kvestora k ubytování na Koleji AMU, Hradební 7, Praha 1 ze dne 3. 5. 2021 najdete ZDE.

Aktuální informace kvestora k ubytování na Koleji AMU, Hradební 7, Praha 1 ze dne 12. 4. 2021 najdete ZDE.

 


INFO

Opatření vedoucího koleje AMU v souvislosti s COVID 19 ze dne 25.9.2020 naleznete zde.


INFO

Přihlášení do ubytovacího systému ISKAM pro zjištění předpisu kolejného


Moderně zrekonstruovaná kolej Hradební č. 7 (známá také pod označením Kolej dr. Ivana Sekaniny) se nachází v historickém centru Prahy a mimopražským studentům všech tří fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek. Všechny místnosti jsou moderně vybavené, uzpůsobeny do dvoupokojových a třípokojových apartmánů s vlastním sociálním zařízením, pokoje akusticky izolované, s připojením k internetu AMU. V suterénu jsou provozní zázemí s prádelnou a cvičné sály s nástroji  (pianina, klavíry, cembalo, harfa, varhany) nejen pro hudebníky, v podkrovních pokojích pracovní ateliéry pro scénografy, v přízemí místnost s počítačovým vybavením. Kolej disponuje také jedním dvoulůžkovým apartmánem s bezbariérovým přístupem, samozřejmostí jsou výtahy a plně zařízené kuchyňky na každém patře.
Ubytování je možné domluvit i v letním období od července do září pro jednotlivce či zájmové skupiny.

Letní ubytování studentů AMU a studentů jiných VŠ na koleji AMU v Praze

Kolej AMU nabízí studentům AMU, jakož i studentům jiných VŠ, kteří se prokáží potvrzením o studiu, možnost ubytování v rámci tzv. letního provozu, tj. v období od 1. 7. do 28. 9. 2021.
S přihlédnutím k celkové epidemiologické situaci a prodloužení letního semestru na AMU do 11. 7. 2021, je studentům nabízeno ubytování za stejných či zvýhodněných cen proti cenám dle stávajícího Výnosu rektora č. 2/2018.
Více informací naleznete zde.

Kolej AMU

Hradební 7, 110 00 Praha 1
 
Vedoucí zařízení:
Ing. František Petlach
email: frantisek.petlach@amu.cz

Telefon:
+420 234 244 581 - recepce
+420 234 244 582 - kancelář

Dopravní spojení:
Stanice tramvaje číslo 6, 8, 15, 26 do stanice Dlouhá třída nebo metro B Náměstí republiky


Ceny ubytování jsou stanoveny Výnosem rektora č. 2/2018
Žádost o ubytování projednejte se studijním oddělením Vaší fakulty.

Termíny a podmínky nastěhování studentů na kolej Hradební pro akademický rok 2021/22

  • Směrná čísla pro ubytování studentů jednotlivých fakult na Koleji AMU Hradební pro akademický rok 2021/22 jsou následující: HAMU 70, DAMU 33, FAMU 26.
  • Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou středa - 29. 9. 2021 a čtvrtek - 30. 9. 2021 s tím, že konečný termín pro nastěhování je úterý 5. 10. 2021.
  • Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do čtvrtka 9. 9. 2021 tzv. rezervační poplatek ve výši 2000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta.
  • Údaje pro úhradu ze zahraničí:

IBAN: CZ8301000000430845870227
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Bank: Komerční banka a.s.
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1
Czech Republic
Název účtu: Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 12,
118 00 Praha 1

  • O takto uhrazený rezervační poplatek bude následně snížena výše kauce, kterou je povinen student uhradit v den nástupu na kolej při podpisu ubytovací smlouvy.
  • V případě, že student, který včas uhradil rezervační poplatek a na kolej ve stanovených termínech nenastoupí, uhrazený rezervační poplatek propadá ve prospěch AMU.
  • Nebude–li rezervační poplatek uhrazen v daném termínu, tj. nejpozději do 9. 9. 2021, ztrácí student nárok na ubytování na koleji Hradební.
  • Případná volná místa budou nabídnuta přednostně studentům programu Erasmus jednotlivých fakult prostřednictvím koordinátorů těchto pobytů, případně dalším zájemcům jiných VŠ, kteří si o kolej již zažádali nebo zažádají a uhradí obratem tzv. rezervační poplatek, který při nenastoupení na kolej rovněž propadá ve prospěch AMU.
  • Případné dřívější nastěhování na kolej Hradební před výše uvedenými termíny je možné po předchozí písemné/emailové/dohodě s vedoucím koleje – Ing. Františkem Petlachem (email: frantisek.petlach@amu.cz)
  • Ubytování studentů AMU v rámci tzv. letního provozu 2021 (v době prázdnin) je možné pouze po předchozí písemné (emailové) dohodě s vedoucím koleje.

Fotogalerie


.