AKADEMICKÝ SENÁT

Akademický senát AMU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. AS AMU má 15 členů, každá fakulta je zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

PŘEDSEDA

PEDAGOGICKÁ KOMORA

MÍSTOPŘEDSEDkyně ZA PEDAGOGICKOU KOMORU

ČLENOVÉ PEDAGOGICKÉ KOMORY

studentská KOMORA

MÍSTOPŘEDSEDA ZA studentskou KOMORU

ČLENOVÉ studentské KOMORY

Pro komunikaci se senátory AS AMU použijte prosím aliasy níže:

Senát AS AMU
as_senat@amu.cz

Studentská komora AS AMU
as_studentskakomora@amu.cz

Komise pro rozpočet
as_rozpocet@amu.cz
Složení komise:

Legislativní komise
as_legislativa@amu.cz
Složení komise:

Komise pro strategické priority
as_strategie@amu.cz
Složení komise:

AKTUALITY AS AMU

PODKLADY KE SCHVÁLENÍ DLE § 9 ZÁKONA Č. 111/1998 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ