AKADEMICKÝ SENÁT

Akademický senát AMU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. AS AMU má 15 členů, každá fakulta je zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

PŘEDSEDA

PEDAGOGICKÁ KOMORA

MÍSTOPŘEDSEDA ZA PEDAGOGICKOU KOMORU

ČLENOVÉ PEDAGOGICKÉ KOMORY

studentská KOMORA

MÍSTOPŘEDSEDA ZA studentskou KOMORU

ČLENOVÉ studentské KOMORY

Pro komunikaci se senátory AS AMU použijte prosím aliasy níže:

Senát AS AMU
as_senat@amu.cz

Studentská komora AS AMU
as_studentskakomora@amu.cz

Komise pro rozpočet
as_rozpocet@amu.cz
Složení komise: D. Jobertová, S. Hořínka, M. Stecker, O. Urban

Legislativní komise
as_legislativa@amu.cz
Složení komise: D. Jobertová (pověřena vedením komise), K. Krejčí, A. Růžičková

Komise pro strategické priority
as_strategie@amu.cz
Složení komise: S. Hořínka ( prozatímně pověřen vedením komise), J. Korčák, K. Kůlová, M. Kozák

AKTUALITY AS AMU

PODKLADY KE SCHVÁLENÍ DLE § 9 ZÁKONA Č. 111/1998 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ