Akademický senát

Akademický senát AMU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. AS AMU má 15 členů, každá fakulta je zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

Předseda

Pedagogická komora

Místopředseda za pedagogickou komoru

Studentská komora

Místopředseda za studentskou komoru

Aktuality AS AMU

Podklady ke schválení dle § 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů