Pozvánka na zasedání AS AMU dne 13. 1. 2020

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 13. 1. 2020 od 15:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 16. 10. 2019
2. Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost na rok 2020
3. Etický kodex AMU
4. Různé

6. leden 2020

.