Pozvánka na zasedání AS AMU dne 29. 4. 2020

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 29. 4. 2020 od 14:00 formou videokonference.

Videokonferenci můžete sledovat zde : https://cesnet.zoom.us/j/94093167948?pwd=L0ZId3RQZmNLV0dFU0xSNlBIY1Iwdz09

(Meeting ID: 940 9316 7948, Password: 11111)
 

Program zasedáni:

 1. Informace o technickém průběhu jednání 

 2. Schválení možnosti nahrávat jednání AS AMU

 3. Schválení programu jednání

 4. Schválení možnosti hlasovat o rozpočtu veřejně – viz Výnos rektora č. 4/2020

 5. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 13. 1. 2020

 6. Rekapitulace aktuální situace na AMU

 7. Návrh rozpočtu AMU na rok 2020

 8. Problematika sociálních stipendií na AMU

 9. Nominace zástupce do Studentské komory RVŠ

 10. Nominace studentského zástupce do RVH

 11. Různé

23. duben 2020

.