Pozvánka na zasedání AS AMU dne 27. 5. 2020 od 14:00

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 27. 5. 2020 od 14:00 formou videokonference.

Videokonferenci můžete sledovat zde

Meeting ID: 961 0129 8851
Password: 358153

Program zasedání:

1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 4. 2020
2. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2019
3. Schválení návrhu Dodatku č. 2 za rok 2019 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
4. Různé

 

20. květen 2020

.