Pozvánka na zasedání AS AMU dne 29. 6. 2020

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 29. 6. 2020 od 17:00 formou videokonference, prostřednictvím aplikace Zoom.

Videokonferenci můžete sledovat zde

Meeting ID: 922 9644 4200
Password: 106273

Program zasedání:

1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 27. 5. 2020
2. Usnesení AS AMU na zahájení výběru kandidáta na jmenování rektora AMU pro funkční období 2021-2025
3. Schválení návrhu Statutu DAMU
4. Různé
22. červen 2020

.