Pozvánka na zasedání AS AMU dne 3. 11. 2020

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 3. 11. 2020 od 15:00 formou videokonference, prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání:

1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 29. 6. 2019
2. Volba místopředsedy za studentskou komoru AS AMU
3. Organizace volby rektora
4. Stipendijní řád AMU
5. Jednací řád AS AMU
6. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU
7. Jednací řád Umělecké rady AMU
8. Volební řád AS AMU – otázka elektronických voleb do AS AMU
9. Environmentální panel AMU – prezentace dosavadních výsledků, plány do budoucna
10. Podnět senátora FAMU L. Greinera k jednání děkanky FAMU
11. Různé
 
Konferenci můžete sledovat zde:

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

26. říjen 2020

.