Pozvánka na zasedání AS AMU dne 22. 12. 2020

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 22. 12. 2020 od 16:00 formou videokonference, prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání:

  1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 3. 11. 2020
  2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 23. 11. 2020
  3. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
    a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
  4. Jednací řád AS DAMU
  5. Jednací řád Umělecké rady DAMU
  6. Organizace voleb do AS AMU
  7. Volby do RVŠ
  8. Různé

Konferenci můžete sledovat zde:

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

 

14. prosinec 2020

.