Pozvánka na zasedání AS AMU dne 4. 2. 2021

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 4. 2. 2021 od 16:00 formou videokonference, prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání:

1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 12. 2020
2. Představení prorektorů AMU pro funkční období 2021-2025
3. Návrh aktualizace Volebního řádu AS AMU
4. Návrh aktualizace Statutu FAMU, Jednacího řádu Umělecké rady FAMU
5. Návrh aktualizace Jednacího řádu AS HAMU, Volebního řádu AS HAMU a Jednacího řádu
Umělecké rady HAMU
6. Volby do RVŠ
7. Různé

Zasedání můžete sledovat zde:

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

 

28. leden 2021

.