Pozvánka na zasedání AS AMU dne 1. 3. 2021

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 1. 3. 2021 od 17:00 formou videokonference v prostředí MS Teams.

Program zasedání:

1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 4. 2. 2021
2. Strategický záměr AMU na 2021+
3. Plán realizace strategického záměru AMU na rok 2021
4. Etická komise – rezignace člena
5. Výběrové řízení na vedoucího katedry kamery FAMU
6. Různé
 

 

Zasedání můžete sledovat zde:

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

18. únor 2021

.