Pozvánka na zasedání AS AMU dne 15. 4. 2021

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte, prosím, pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 15. 4. 2021 od 17:00 formou videokonference v prostředí MS Teams.

Program zasedání:

  1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 17. 3. 2021
  2. Návrh rozpočtu AMU na rok 2021
  3. Volební řád AS DAMU
  4. Etická komise - nominace člena za AS AMU

  5. Různé

 

Zasedání můžete sledovat zde: 

  Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

22. březen 2021

.