Pozvání na zasedání AS AMU 26. 2. 2018

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční 26. 2. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

  1. Návrh rozpočtu AMU na rok 2018
  2. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
  3. Jednací řád AS FAMU
  4. Volební řád AS FAMU
16. únor 2018

.