Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU 5.3.2018.

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 5. 3. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

1) Volba předsedy AS AMU

2) Volba místopředsedů AS AMU

3) Různé

26. únor 2018

.