Pozvánka na zasedání AS AMU dne 8. 6. 2021

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte, prosím, pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 8. 6. 2021 od 16:00 formou videokonference v prostředí MS Teams.

Program zasedání:

  1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 15. 4. 2021
  2. Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2020
  3. Projednání Dodatku č. 3 za rok 2020 ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU
  4. Různé

Zasedání můžete sledovat zde:

Schůzka Microsoft Teams

Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Klikněte sem a připojte se ke schůzce

Další informace | Možnosti schůzky

27. květen 2021

.