Pozvánka na zasedání AS AMU dne 24. 9. 2021

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte, prosím, pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční dne 24. 9. 2021 od 13:00 v zasedací místnosti rektorátu, Hartigovský palác, Malostranské nám. 12, 3. patro. Zasedání se můžete zúčastnit také formou videokonference v prostředí MS Teams.

Program zasedání:

1.        Rezignace doc. Mgr. Martina Packa a povolání náhradnice doc. Mgr. Daniely Jobertové, PhD.

2.        Ukončení členství v AS Adiny Hanákové a povolání náhradníka Josefa Tajovského

3.        Volba místopředsedy AS za studentskou komoru

4.        Schválení programu zasedání AS AMU

5.        Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 6. 2021

6.        Nominace studentského zástupce do RVH

7.        Schválení Statutu AMU

8.        Schválení Statutu DAMU

9.        Projednání záměru Antidiskriminační platformy AMU

10.    Různé

K zasedání se připojte pomocí odkazu níže:

Schůzka Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

17. září 2021

.