Pozvánka na zasedání AS AMU dne 8. 11. 2021

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte, prosím, pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 8. 11. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Program zasedání:

1.      Schválení programu zasedání AS AMU

2.     Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 24. 9. 2021

3.     Volba místopředsedy AS za studentskou komoru

4.     Volba studentského zástupce do RVH

5.      Schválení Statutu AMU

6.     Informace kvestora k agendě zadávání technických investičních celků v návaznosti na jednání Technologické komise Studia FAMU

7.       Různé

1. listopad 2021

.