Pozvánka na zasedání AS AMU dne 22. 11. 2021

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte, prosím, pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 22. 11. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Program jednání:

1.      Schválení programu zasedání AS AMU

2.     Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 11. 2021

3.      Schválení Statutu AMU

4.     Projednání a schválení Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022 (PRSZ 2022)

5.     Studijní a zkušební řád AMU

6.     Členství v komisích AS AMU – účast nových senátorů a rekapitulace

7.      Různé

 

15. listopad 2021

.