Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU dne 13.6.2022

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 13. 6. 2022 od 15:00 v Respiriu Hudební a taneční fakulty AMU.

Program zasedání:

1.    Schválení programu zasedání AS AMU 
2.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 24. 5. 2022 
3.    Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2021 
4.    Projednání a schválení Dodatku č. 4 ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality 
5.    Informace o situaci na FAMU, otázky členů akademické obce na rektorku PhDr. Ingeborg 
Radok Žádnou 
6.    Různé 
 
Odkaz na připojení v prostředí MS Teams:

Schůzka Microsoft Teams

Připojit se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

6. červen 2022

.