Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU 22. 5. 2018.

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v úterý 22. 5. 2018 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

1) Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2017

2) Schválení Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU za rok 2017

3) Schválení návrhu Statutu HAMU

4) Projednání návrhu na zřízení Etické komise AMU

5) Projednání stížností O. Sommerové a O. Menzelové

6) Schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU

14. květen 2018

.