Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webPozvánka na zasedání Akademického senátu AMU 22. 5. 2018.

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v úterý 22. 5. 2018 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

1) Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2017

2) Schválení Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU za rok 2017

3) Schválení návrhu Statutu HAMU

4) Projednání návrhu na zřízení Etické komise AMU

5) Projednání stížností O. Sommerové a O. Menzelové

6) Schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU

14. květen 2018