Pozvánka na zasedání AS AMU dne 21. 11. 2022

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 21.11.2022 od 15:30 v Respiriu Hudební a taneční fakulty (1. patro Lichtenštejnský palác).

PROGRAM

 1. Schválení programu zasedání AS AMU
   
 2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 13. 6. 2022
   
 3. Ukončení členství v AS Josefa Tajovského a Ester Grohové a povolání náhradníků Jakuba Philippa a Tomáše Hlaváčka
   
 4. Volba místopředsedy za studentskou komoru
   
 5. SZŘ (připomínky ministerstva & návrh začlenění možnosti přechodu mezi prezenčním a kombinovaným studiem u doktorandů) – rektorka
   
 6. PRSZ 2023, Plán investic, střednědobý výhled – kvestor
   
 7. Návrh rektorky na jmenování prorektora pro rozvoj – ing. Filip Malý, nominace do Umělecké rady AMU a zdůvodnění nominací RVH
   
 8. Digitalizace na AMU (budoucnost KOSu, webu, ZFO, rezervační systém Poněšic atd.) v návaznosti na podnět senátora M. Blažíčka - zástupci IT, kvestor
   
 9. Statut FAMU
   
 10. Informace o průběhu mediace na FAMU v návaznosti na usnesení AS z června (předseda AS FAMU, děkanka FAMU)
   
 11. Různé

doc. Slavomír Hořínka, Ph.D. v.r.
předseda AS AMU

7. listopad 2022

.