Pozvánka na zasedání AS AMU dne 19. 12. 2022

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 19. prosince od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Program:

1.     Schválení programu zasedání AS AMU
2.     Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 21. 11. 2022
3.     Ukončení členství v AS Lukáše Klánského a povolání náhradníka Jaromíra Honzáka
4.     Volba místopředsedy za studentskou komoru (tajné hlasování)
5.    SZŘ – zpráva prof. Janečka o reakci fakult na podněty LK
6.     Digitalizace na AMU  – zástupci IT
7.    Informace o průběhu mediace na FAMU v návaznosti na usnesení AS z června (předseda AS FAMU, děkanka FAMU)
8.    Různé
•    informace o projednávání novely zákona o VŠ
•    návrh posunutí začátku inventur od září
•    přístup do elektronických systémů při přechodu studentů mezi Bc. a Mg. studiem a nástupu nových pedagogů do pracovního poměru
•    předávání agendy mezi odcházejícím a nastupujícím pedagogem, příprava sylabů a studijních opor nově nastupujícím pedagogem ad. z hlediska přístupu do el. systémů
•    delegace zástupců AMU do RVŠ
•    informace rektorky o aktivitách AMU směřujících k dlouhodobé udržitelnosti

12. prosinec 2022

.