Doplňovací volby do studentské komory AS AMU za Hudební a taneční fakultu

Rektorka Akademie múzických umění v Praze (AMU), PhDr. Ingeborg Radok Žádná, vyhlásila v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 4 Statutu AMU a čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 19 Volebního řádu Akademického senátu AMU doplňovací volby do Akademického senátu AMU na funkční 2021–2024.

Doplňovací volby se uskuteční v termínu 1. a 2. března 2023.

Volební web

Volby se uskuteční prostřednictvím elektronického hlasování, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu.

Více

1. březen 2023

.