Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU dne 8. 10. 2018

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 8. 10. 2018 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

  1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 18. 6. 2018
  2. Návrh AS AMU na jmenování nového člena Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) z řad studentů (v souladu s §12a zák. 111/1998 Sb.) po odstoupení dosavadního člena BcA. Jana Hechta
  3. Řád celoživotního vzdělávání
  4. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění v Praze na rok 2019
  5. Schválení návrhu Volebního řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU
  6. Schválení návrhu Jednacího řádu AS FAMU
  7. Žaloba na rektora AMU Akademickým senátem FAMU
27. září 2018

.