Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU dne 17. 12. 2018.

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 17. 12. 2018 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:
1) Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 8. 10. 2018
2) Metodika rozpisu příspěvku na vzdělávací a tvůrčí činnost
3) Plán investičních akcí 2019 jako příloha PRSZ na rok 2019
4) Záměr úprav Statutu AMU a Studijního a zkušebního řádu AMU
5) Jednací řád AS AMU v Praze
6) Jednací řád UR DAMU
7) Různé

7. prosinec 2018

.