Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU dne 11. 3. 2019.

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 11. března 2019 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

  1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 17. 12. 2018
  2. Návrh Statutu AMU
  3. Návrh Vnitřního mzdového předpisu AMU
  4. Návrh rozpočtu AMU na rok 2019
  5. Návrh člena Etické komise AMU
  6. Nominace zástupce do Studentské komory RVŠ
  7. Různé
4. březen 2019

.