Pozvánka na zasedání Akademického senátu AMU dne 22. 5. 2019

Vážení členové akademické obce AMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční ve středu 22. 5. 2019 od 15:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 11. 3. 2019

2. Schválení návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2018

3. Schválení návrh dodatku zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU

4. Návrh Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU

5. Návrh Jednacího řádu Etické komise AMU

6. Návrh Akreditačního řádu AMU

7. Návrh Studijního a zkušebního řádu AMU

8. Různé

15. květen 2019

.