Pozvánka na zasedání AS AMU dne 16. 10. 2019.

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční ve středu 16. 10. 2019 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Agenda zasedání:

  1. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 5. 2019
  2. Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění v Praze na rok 2020
  3. Jednací řád AS AMU
  4. Zpráva o ekologických opatřeních na AMU
  5. Environmentální panel AMU
  6. Žádost o Institucionální akreditaci
  7. Organizace jazykového vzdělávání na AMU
9. říjen 2019

.