Volby do AS AMU na období 2021-2024

Volební web


Rektor Akademie múzických umění v Praze (AMU), doc. Jan Hančil, vyhlásil v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 4 Statutu AMU volby do Akademického senátu AMU na funkční období 2021-2024.

Volby se uskuteční v termínu 3. a 4. března 2021.

S přihlédnutím k aktuální epidemické situaci se poprvé v historii AMU uskuteční volby prostřednictvím elektronického hlasování, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu.

Volební aplikace bude členům akademické obce přístupná po zadání jejich přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU) . Volit bude možné v období od 3. března 2021 (od 8 hod.) do 4. března (do 16 hod.) . V případě, že byste dávali přednost osobní účasti u voleb, bude možné volit i fyzicky na fakultách dne 3. března v době od 14hod. do 18hod. a dne 4. března 2021 od 10hod. do 13hod. Více informací o způsobu, jakým hlasování proběhne včetně podrobného návodu naleznete ZDE .

Jelikož bude mít elektronické hlasování v rámci voleb do akademického senátu AMU premiéru, rozhodli jsme se uskutečnit testovací volby na „nečisto“. V rámci těchto voleb si členové akademické obce AMU budou moci vyzkoušet způsob přihlášení do webové aplikace, způsob označení kandidátů a další podrobnosti. Testovací volby budou probíhat ve dnech 25. a 26. 2. 2021. Více o testovacích volbách naleznete ZDE .

AS AMU má 15 členů, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků AMU. Členové studentské komory jsou voleni z řad studentů AMU. Pedagogická komora má 9 členů, studentská komora má 6 členů. Za každou fakultu se volí maximálně 3 členové do pedagogické komory a maximálně 2 členové do studentské komory. Seznam navržených kandidátů naleznete ZDE .

Kandidáti budou mít možnost se představit a zodpovědět dotazy členů akademické obce na Shromáždění akademické obce dané fakulty. Informace o shromáždění akademické obce, včetně data konání, naleznete na webových stránkách fakult. Pokud jste členy akademické obce AMU budete se moci zúčastnit ZDE:

DAMU - 23. 2. 2021, 10:00
FAMU - 24. 2. 2021, 18:00
HAMU - 23. 2. 2021, 17:00

 

Vyhodnocení výsledků voleb se provede nejpozději 5. března 2021 a naleznete je na webových stránkách AMU.

Aktuality k volbám do AS AMU 2021-2024