AMU nenese odpovědnost za obsah prezentace jednotlivých kandidátů/tek. Předsedkyně volební komise si vyhrazuje právo nezveřejnit program kandidáta/ky, který by byl v rozporu se právními předpisy ČR, vnitřními předpisy AMU nebo Etickým kodexem AMU.


.