Volby do AS AMU na období 2024-2027

Kandidáti a kandidátky budou mít možnost se představit a zodpovědět dotazy členů a členek akademické obce na Shromáždění akademické obce dané fakulty
 

  • HAMU - 27. 2. 2024, 16:00, ZASEDACÍ MÍSTNOST HAMU A ONLINE

  • DAMU - 28. 2. 2024, 18:45, DIVADLO DISK A ONLINE

  • FAMU – 1. 3. 2024, 19:30, U1 1. PATRO, LAŽANSKÝ PALÁC A ONLINE

Vyhlášení voleb do Akademického senátu AMU

Rektorka Akademie múzických umění v Praze (AMU), doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná, vyhlásila v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a dle čl. 4 Statutu AMU volby do Akademického senátu AMU na funkční období 2024–2027.

Volby se uskuteční v termínu 5. a 6. března 2024.

Volby se uskuteční prostřednictvím elektronického hlasování, kdy volit bude možné na počítači, tabletu případně i mobilním telefonu.


Volební aplikace bude členům a členkám akademické obce přístupná po zadání jejich přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a hlavní heslo do sítě AMU). Volit bude možné v období od 5. března 2024 (od 8 hod.) do 6. března (do 19 hod.). Více informací o způsobu, jakým hlasování proběhne včetně podrobného návodu naleznete ZDE.

Návrhy na kandidáty či kandidátky do obou komor AS AMU shromažďuje volební komise do 22. 2. 2024. Návrhy zasílejte v listinné podobě s podpisem navrhovatele/navrhovatelky a písemným souhlasem navrhovaného/navrhované na adresu: Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1.

AS AMU má 15 členů a členek, kteří se dělí na dvě komory, pedagogickou a studentskou. Členové a členky pedagogické komory jsou voleni z řad akademických pracovníků a pracovnic AMU. Členové a členky studentské komory jsou voleni z řad studentů a studentek AMU. Pedagogická komora má 9 členů/členek, studentská komora má 6 členů/členek. Za každou fakultu se volí maximálně 3 osoby do pedagogické komory a maximálně 2 osoby do studentské komory. Seznam navržených kandidátů a kandidátek naleznete ZDE.

Kandidáti a kandidátky budou mít možnost se představit a zodpovědět dotazy členů a členek akademické obce na Shromáždění akademické obce dané fakulty. Informace o shromáždění akademické obce, včetně data konání, naleznete na webových stránkách fakult. Pokud jste členy či členkami akademické obce AMU budete se moci zúčastnit ZDE (odkaz bude doplněn)

Vyhodnocení výsledků voleb se provede nejpozději 7. března 2024 a naleznete je na webových stránkách AMU.