Kandidáti a kandidátky

AMU nenese odpovědnost za obsah prezentace jednotlivých kandidátů/tek. Předseda volební komise si vyhrazuje právo nezveřejnit program kandidáta/ky, který by byl v rozporu se právními předpisy ČR, vnitřními předpisy AMU nebo Etickým kodexem AMU.

DAMU

pedagogická komora

 • Linda Dušková
 • Jitka Goriaux
 • Daniela Jobertová
 • Jakub Korčák
 • Michal Lázňovský
 • Pavel Zajíček

studentská komora

 • Tomáš Adel
 • Tobiáš Nevřiva
 • Elisa Speváková

 

FAMU

pedagogická komora

studentská komora

HAMU

pedagogická komora

studentská komora

 • Alfred Habermann
 • Anna Gaálová
 • Blanka Konvalinková
 • Blanka Šindelářová
 • Jáchym Kubias
 • Jakub Nekvasil
 • Jiří Stivín
 • Martin Bělohlávek
 • Nela Štarková
 • Samuel Loj
 • Tim Kadlec
 • Pavol Praženica