Volební komise pro volby do Akademického senátu AMU pro období 2024-2027


V souladu s odst. 2 čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu AMU tímto jmenuji volební komisi pro volby do Akademického senátu AMU, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. března 2024.

předseda: Ing. Filip Malý.

členové a členky:

 • doc. Mgr. Marek Bečka (DAMU)
 • Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. (DAMU)
 • Karolína Kubešová (DAMU)
   
 • Petr Oukropec (FAMU)
 • Mgr. Petra Dominková, Ph.D. (FAMU)
 • Mgr. Josef Tichý (FAMU)
   
 • prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. (HAMU)
 • MgA. Johanna Haniková (HAMU)
 • BcA. Barbora Koťová (HAMU)

 

 • Mgr. Lukáš Prokop (AMU)
 • Bc. Jakub Ivanov (AMU)
   

doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka