VÝSLEDKY VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2024-2027

DAMU

Pedagogická komora (za čárkou počet hlasů)
1. Linda Dušková, 187 hlasů
2.-3. Michal Lázňovský, 139 hlasů
2.-3. Pavel Zajíček, 139 hlasů

Náhradníci*ice *)
4. Daniela Jobertová, 136 hlasů  
5. Jitka Goriaux, 120 hlasů  
6. Jakub Korčák, 95 hlasů

Studentská komora (za čárkou počet hlasů)
1. Elisa Speváková, 194 hlasů
2. Tomáš Adel, 183 hlasů

Náhradník *)
3. Tobiáš Nevřiva, 170 hlasů

FAMU

Pedagogická komora (za čárkou počet hlasů)
1. Alice Růžičková, 101 hlasů
2. Martin Ožvold, 82 hlasů
3. Jitka Hejtmanová, 73 hlasů

Náhradník *)
4. Pavel Rejholec, 59 hlasů

Studentská komora (za čárkou počet hlasů)
1. Tomáš Hlaváček, 97 hlasů
2. Barbora Aradská, 81 hlasů  

Náhradnice *)
3. Lucie Sasínová, 60 hlasů

HAMU

Pedagogická komora (za čárkou počet hlasů)
1. Ondřej Urban, 106 hlasů
2. Ivo Kahánek, 99 hlasů
3. Noemi Zárubová, 93 hlasů

Náhradníci*ice *)
4. Lucie Hayashi, 82 hlasů  
5. Jan Dušek, 53 hlasů  
6. Helena Kaupová, 36 hlasů

Studentská komora (za čárkou počet hlasů)
1. Martin Bělohlávek, 42 hlasů
2. Pavol Praženica, 39 hlasů

Náhradníci*ice *)
3. Anna Gaálová, 37 hlasů  
4. Jakub Nekvasil, 36 hlasů  
5. Jiří Stivín, 36 hlasů  
6. Samuel Loj, 35 hlasů  
7. Alfred Habermann, 33 hlasů  
8. Blanka Konvalinková, 33 hlasů  
9. Nela Štarková, 28 hlasů  
10. Tim Kadlec, 28 hlasů  
11. Blanka Šindelářová, 23 hlasů  
 12. Jáchym Kubias, 15 hlasů

S ohledem na skutečnost, že mezi kandidáty za HAMU do studentské komory AS AMU došlo k rovnosti hlasů, rozhodla volební komise v souladu s čl. 2 odst. 14 Volebního řádu AS AMU o konečném pořadí losem.