Posláním Akademie múzických umění v Praze je kromě vzdělání a výzkumu také kultivace veřejné debaty a zapojení se do řešení společenských problémů. AMU proto zřídila v roce 2020 Environmentální panel, který zhodnocuje její stávající praxi z hlediska dopadu na životní prostředí a navrhuje opatření k minimalizaci těchto dopadů.

Environmentální panel funguje jako poradní orgán rektorky a Akademického senátu AMU. Jeho úkolem je všímat si průsečíků, ve kterých se protínají hodnoty environmentální udržitelnosti s působením veřejné vzdělávací instituce, a to jak v rovině idejí, tak i v praxi.

AMU považuje otázku environmentální udržitelnosti za klíčový problém, se kterým se bude AMU i celá společnost muset v budoucnu vyrovnávat a uvědomuje si svou roli vzdělávací instituce nepřímo ovlivňující budoucí podoby environmentální politiky prostřednictvím svého pedagogického působení.

Kontakty

Kontakt: Mgr. Klára Banotová, tajemnice EP, klara.banotova@amu.cz

Zástupci Environmentálního panelu AMU

Předseda: MgA. Jan Trojan, Ph.D.
Místopředsedkyně: Markéta Labusová

Členové:
Filip Novák
MgA. et MgA. Tereza Reichová
Michaela Rýgrová
Kryštof Zvolánek

Jak se opovažujete

rozhovor s Filipem Novákem o klimatickém žalu, aktivismu... v podcastu Co z tebe bude Aktuálně.cz

Aftermovie: 4. Environmentální den AMU: Picnic day, 25. 6. 2024

music Tomáš Borl

AMU goes trash

Environmental panel AMU by Klára Kubenková music Pietro Nacca

Aftermovie: Environmentální den AMU 11. 10. 2022

Hlavní téma Environmentálního dne AMU 2022 se dotýkalo energetické krize a úspor, které v současné době všichni řešíme.

Prof. Bedřich Moldan

Odborný garant a člen Environmentálního panelu AMU

Lukáš Likavčan a Matouš Bičák

předseda a člen panelu, zástupci FAMU

Marta Hermannová a Marta Ljubková

místopředsedkyně a členka panelu, zástupkyně DAMU

Aftermovie: (H)AMUFEST, 3. environmentální den AMU, 4. 6. 2023

Zvládnout míň

Environmentální den AMU 2022_panelová diskuze

Panelová diskuze na téma Úspory a udržitelnost v současném uměleckém provozu. Michaela Rýgrová (DAMU a Greenfilming.cz), Jan Press (Moravská galerie), Tomáš Vaněk (AVU), Jiří Ptáček (art reuse) a Vladimír 518.

Lukáš Likavčan a Marta Hermannová

předseda a místopředsedkyně panelu

Jan Trojan

člen panelu, zástupce HAMU