Etická komise

Etická komise Akademie múzických umění v Praze je v souladu s čl. 5 odst. 6 Statutu zejména poradním orgánem rektora. Posuzuje dodržování Etického kodexu členy akademické obce a ostatními zaměstnanci Akademie múzických umění v Praze.

 

Složení etické komise