Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým samosprávným orgánem AMU, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti AMU, jakož i činností souvisejících.

KONZULTANTI RVH

Bez obrázku

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD. 

konzervování a restaurování fotografie

 

Bez obrázku

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

klasický tanec, pedagogika tance, scénická umění

Bez obrázku

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

muzikoložka, projektová manažerka, editorka, koordinátorka výročních projektů

Bez obrázku

prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

laureát mezinárodních klavírních soutěží, interpret, pedagog 

Bez obrázku

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

teatrolog, metodolog, pedagog

Bez obrázku

Ing. František Rund, Ph.D.
akustický konzultant
 

Bez obrázku

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 
umění nových médií

Bez obrázku

prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň. CSc., dr.h.c.
hudební skladatel, vědec a pedagog

Bez obrázku

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.
hudební skladatel, muzikolog.