Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webRada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým samosprávným orgánem AMU, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti AMU, jakož i činností souvisejících.

Zápisy z jednání