RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým samosprávným orgánem AMU, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti AMU, jakož i činností souvisejících.

SLOŽENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ AMU

Konzultanti RVH

<h3>Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD. </h3>

<p>konzervování a restaurování fotografie</p>

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD. 

konzervování a restaurování fotografie

<h3>prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.</h3>

<p>klasický tanec, pedagogika tance, scénická umění</p>

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

klasický tanec, pedagogika tance, scénická umění

<h3>PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.</h3>

<p>muzikoložka, projektová manažerka, editorka, koordinátorka výročních projektů</p>

<p> </p>

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

muzikoložka, projektová manažerka, editorka, koordinátorka výročních projektů

 

<h3>prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.</h3>

<p>laureát mezinárodních klavírních soutěží, interpret, pedagog </p>

prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

laureát mezinárodních klavírních soutěží, interpret, pedagog 

<h3>doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.</h3>

<p>teatrolog, metodolog, pedagog</p>

<p> </p>

doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

teatrolog, metodolog, pedagog

 

<h3>Ing. František Rund, Ph.D.</h3>

<p>akustický konzultant</p>

Ing. František Rund, Ph.D.

akustický konzultant

<h3>Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. </h3>

<p>umění nových médií</p>

<p> </p>

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 

umění nových médií

 

<h3>prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň. CSc., dr.h.c.</h3>

<p>hudební skladatel, vědec a pedagog</p>

prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň. CSc., dr.h.c.

hudební skladatel, vědec a pedagog

<h3>prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.</h3>

<p>hudební skladatel, muzikolog</p>

<p> </p>

prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.

hudební skladatel, muzikolog