Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým samosprávným orgánem AMU, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti AMU, jakož i činností souvisejících.

SLOŽENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Předseda RVH
doc. Mgr. Jan Hančil

Místopředsedkyně RVH
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

prof. Ondrej Šulaj


Aktuality