Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým samosprávným orgánem AMU, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti AMU, jakož i činností souvisejících.

SLOŽENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Předsedkyně RVH
PhDr. Ingeborg Radok Žádná

Místopředsedkyně RVH
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

prof. Ondrej Šulaj


KONZULTANTI RVH

Bez obrázku

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD. 

konzervování a restaurování fotografie

 

Bez obrázku

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 
umění nových médií

Bez obrázku

Mgr. Lukáš Prokop 
legislativa a právo 

 

Bez obrázku

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
metodologie a řízení kvality v oblasti VŠ

 


Související dokumenty


.